ทำบุญไหว้พระที่จังหวัดจันทบุรี

0
26991

ทำบุญไหว้พระที่จังหวัดจันทบุรี
เมืองจันท์อุดมสมบูรณ์ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ ทะเล น้ำตก สวนผลไม้ แหล่งข้าวปลาอาหาร ทีเที่ยวมากมาย และการเที่ยววัด ทำบุญ ไหว้พระ ขอพร เป็นสิ่งอยู่คู่กับสังคมไทยและทุกชุมชน สถานที่นำทางสุขใจได้ทำบุญของชาวจันท์ในทุกๆที่ก็คือ…วัด…วัดในจันทบุรีมีหลายแห่งที่มีความสวยงาม สงบ เป็นที่ฝึกอบรมจิตได้พบพระผู้ปฏิบัติดี นำพาให้ได้สุขที่แท้จริงมาเที่ยวจันท์แล้ว ก็ต้องแวะไปไหว้พระขอพร ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เสริมบุญให้แก่ตน เพื่อจะได้เที่ยวอิ่มทั้งกายและใจ แล้วแชะเก็บภาพสวยๆกลับบ้านด้วย ตามไปเที่ยววัดเมืองจันทบุรีกันเลยครับ


01.วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถ.เบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000


02.วัดป่าคลองกุ้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 3 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


03.วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
17 หมู่ที่ 6 ถ.พิศาลธีรคุณ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000


04.วัดโยธานิมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง: ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


05.วัดพลับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง:
บ้านบางกะจะ เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี


06.วัดทองทั่ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


07.วัดตะปอนน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
อ.ขลุง จ.จันทบุรี


08.วัดเกวียนหัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
๑๑ หมู่ที่ ๗ ถนนขลุงพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี


09.วัดเขาสุกิม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


10.วัดสะพานเลือก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี


11.วัดตะกาดเง้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล ตะกาดเง้า อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี


12.วัดเขาแหลมสิงห์  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ที่1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


13.วัดปากน้ำแหลมสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


14.พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานที่ตั้ง :
ถนนสาย 3149 ม.11 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


15.วัดมังกรบุปผาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานที่ตั้ง :
ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


16.วัดเขาบรรจบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี


17.วัดแตงเม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


18.วัดเขาชวัง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
วัดเขาชวัง ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี


19.วัดถ้ำสาริกา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี


20.วัดคลองปี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่7 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี


21.วัดปากน้ำแขมหนู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
วัดปากน้ำแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


รายชื่อวัดในจังหวัดจันทบุรี


อำเภอ เมือง
01.วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี 
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถ.เบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
02.วัดป่าคลองกุ้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
03.วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :17 หมู่ที่ 6 ถ.พิศาลธีรคุณ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
04.วัดกลาง จังหวัดจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
05.วัดใหม่เมืองจันทบุรี  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จันทบุรี
06.วัดโยธานิมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง: ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
07.วัดพลับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง:
บ้านบางกะจะ เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี
08.วัดทองทั่ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
09.วัดคมบาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
10.วัดเกาะขวาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
11.วัดเสม็ดงาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี


อำเภอท่าใหม่
01.วัดกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
02.วัดลาด  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
03.วัดพลูยาง ( วัดพุทธคยาราม )  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
04.วัดสามหนาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
05.วัดธรรมหรรษาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
06.วัดเขาสุกิม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
07.วัดสะพานเลือก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี
08.วัดตะกาดเง้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล ตะกาดเง้า อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี
09.วัดปากน้ำแขมหนู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
วัดปากน้ำแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
10.วัดไผ่ล้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
11.วัดบ่อพุ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
12.วัดศรีเมือง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
13.วัดท่าปก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
14.วัดสระแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


อำเภอ แหลมสิงห์
01.วัดเกาะเปริด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานที่ตั้ง : ตำบล เกาะเปริด อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี
02.วัดอ่าวหมู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล บางกะไชย อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี
03. วัดหนองชิ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ต.หนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
04.วัดเขาแหลมสิงห์  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ที่1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
05.วัดปากน้ำแหลมสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
06.พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานที่ตั้ง :
ถนนสาย 3149 ม.11 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
07.วัดมังกรบุปผาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานที่ตั้ง :
ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีอำเภอ แก่งหางแมว

01.วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
02.วัดโป่งขนมจีน  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ที่อยู่: ตั้งอยู่ที่ ๘๓/๑ หมู่ ๔ ต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
03.วัดสันติวนาราม (เขาน้ำตก) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ที่อยู่ : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
04.วัดประแกต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีอำเภอ ขลุง

01.วัดตะปอนใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
อำเภอ ขลุง จันทบุรี
02.วัดตะปอนน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
อ.ขลุง จ.จันทบุรี
03.วัดเกวียนหัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
๑๑ หมู่ที่ ๗ ถนนขลุงพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรีอำเภอ มะขาม

01.วัดทุ่งเพล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ 7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
02.วัดเขาบรรจบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
03.วัดแตงเม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
04.วัดเขาสวรรค์ตาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


อำเภอ โป่งน้ำร้อน
01.วัดเขาชวัง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
วัดเขาชวัง ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
02.วัดถ้ำสาริกา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี


อำเภอ สอยดาว
01.วัดคลองปี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่7 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
02.วัดปะตงวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
03.วัดตามูล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


อำเภอ เขาคิชฌกูฏ
01.วัดเทพธารทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.พลวง อ. เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here