วัดสะพานเลือก จันทบุรี

0
1493

วัดสะพานเลือก จันทบุรี
ที่วัดมีพระพุทธไสยาสน์(พระนอน) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดความยาว 56 เมตร สูง 16 เมตร
สำหรับพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๗ องค์พระนอนมีความยาว ๕๖ เมตรเท่ากับบทพุทธคุณ (อิติปิโส) ซึ่งมี๕๖ พยางค์มีความสูงจากฐาน ๑๖เมตร (๑๖ ชั้นฟ้า) ใช้งบประมาณ ๙๐ ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นของหลวงพ่อประสงค์ จันทสุวัณโณเจ้าอาวาสองค์แรกซึ่งท่านมรณะภาพ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้ทำสังฆทานแก้กรรมช่วยชีวิตคนทั่วไปเป็นจำนวนมากและได้รวบรวมเงิน ค่าสังฆทาน มาสร้างวัตถุทางศาสนานับราคาเป็นร้อยล้านบาท เช่น โบสถ์ วิหาร และอื่นๆ เมื่อท่านมรณะภาพแล้วยังเหลือเงินมากกว่า ๘๕ ล้านบาท บรรดาสานุศิษย์และบุคคลทั่วไป จึงได้บริจาคเพิ่มเติมจนครบ และได้นำเงินมาสร้างวิหาร พระพุทธไสยาสน์(พระนอน)   ซึ่งเป็นพระประจำวันของผู้ีที่เกิดวันอังคารซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเกิดของ ท่านพ่อประสงค์ ฯจึงได้ร่วมกันสร้างถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านพ่อที่ได้มอบไว้ให้แก่พุทธศานา และวัดสะพานเลือกตลอดมา


เมรุดัดแปลงเป็นกุฏิจำพรรษา พระอาจารย์สุทับ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดสะพานเลือก
วัดสะพานเลือก จันทบุรี
สถานที่ตั้ง : ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี
การเดินทาง : ใช้ถนนจันทบุรี-ระยอง พอถึงแยกหนองคล้าเลี้ยวขวาขับเข้าไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร (ถนนลาดยางตลอดสายถึงวัด)
เปิด 07.00น.- 17.00 น.
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here