วันสงกรานต์ ที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2561

0
1243

วันสงกรานต์ ที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2561
12- เมษายน 2561 เมืองจันทบุรี เล่นตอนกลางคืน
13- เมษายน เมืองจันทบุรี
12-13 เมษายน วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี อำเภอเมือง
12-17 เมษายน วัดทองทั่ว อำเภอเมือง (สงกรานต์ย้อนยุควัดทองทั่ว )
12-17 เมษายน วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมือง
13-17 เมษายน วัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่ วัดเกรียนหัก อำเภอขลุง
14- เมษายน อำเภอท่าใหม่
15- เมษายน อำเภอขลุง / อำเภอสอยดาว
16- เมษายน อำเภอโป่งน้ำร้อน
17- เมษายน อำเภอมะขาม
18- เมษายน ตำบลตกพรม

——————————————
12- เมษายน 2561 เมืองจันทบุรี เล่นตอนกลางคืน

——————————————
12-13 เมษายน 2561 วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี อำเภอเมือง

—————————————–
12-17 เมษายน 2561 วัดทองทั่ว อำเภอเมือง (สงกรานต์ย้อนยุควัดทองทั่ว )

—————————————–
15- เมษายน 2561 อำเภอขลุง

———————————-
15 เมษายน 2561 วัดตะปอนใหญ่

——————————–
12-17 เมษายน 2561 วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมือง

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here