- Advertisement -

Latest article

Aor Coffee House

Aor Coffee House Aor Coffee House สถานที่ตั้ง : จ.จันทบุรี เปิด : 7.00- 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์ ) โทร : 088-2126450 Facebook : Aor Coffee House

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562) มีที่ไหนจัดงานกันบ้างมาไปดูกันเลยครับ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ดูข้อมูลเพอ่มเติมได้ที่ Facebook : อบต.ตะปอน จันทบุรี 2.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ช่อง 11 จันทบุรี เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น....

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ประจำปี 2562

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ประจำปี 2562 ระยอง จันทบุรี จังหวัด จันทบุรี - วัดเนินมะหาด วันที่ 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 - วัดเขารูปช้าง วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัด ระยอง - วัดมะค่าไทรงาม วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์...