สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดจันทุบรี และ ไทม์ไลน์

0
149

สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดจันทุบรี และ ไทม์ไลน์
สายด่วน COVID-19 ติดต่อ สอบถาม แจ้งข่าว
083-7569647 (ศูนย์ Covid-19)
082-2323850 (สสจ.จันทบุรี)
063-4649883 (รพ.พระปกเกล้า)
1422 (กรมควบคุมโรค)
ข้อมูลจาก : สาธารณสุขจังหวัดจันทุบรี

ไทม์ไลน์
—————————————————————————


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here