หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง

หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยองหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ตามที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดย อาจารย์อำนาจ มณีแสง มีความว่าหนังใหญ่ชุดนี้มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี นำมาแสดงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและเป็นที่นิยมเล่นกันมากในภาคใต้ต่อมาสมัยเจ้าคุณเฒ่า พระศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงคราม (เกตุ ยมจินดา) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยอง ได้ติดต่อชุดหนังใหญ่ดังกล่าว เพื่อนำมาแสดงที่วัดจันทอุดม(วัดเก๋ง) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลระยอง หลังจากนั้นได้นำมาถวายให้วัดบ้านดอน มีพระอาจารเล็กเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นหนังใหญ่เป็นการแสดงที่ประกอบด้วย ผู้พากย์ ผู้เชิดและมีวงปี่พาทย์ร่วมการแสดงด้วย สำหรับหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองมีผู้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่ที่เรียกว่า ครูหนัง...

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง ประวัติความเป็นมาไม่มีผู้ใดทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างมา ๓๐๐ กว่าปี สมัยท่านเจ้าคุณญาณวราภรณ์ (สมเด็จพระสังฆราชวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร) มาตรวจการคณะสงฆ์ เมื่อราวพ.ศ. ๒๔๖๓ ได้รวมเอาวัดเนินกับวัดลุ่มเป็นวัดเดียวกันเรียกว่า วัดลุ่ม แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดมหาชัยชุมพลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจะมี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทีสำคัญของจังหวัดระยองบริเวณด้านหน้าของศาลนั้นมีต้นสะตือขนาดใหญ่ ที่มีอายุมากกว่า ๓๐๐ ปี ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ในการกอบกู้เอกราชของพระองค์โดยกล่าวว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกจากกรุงศรีอยุธยามาถึงระยอง พระองค์ทรงนำช้างมาผูกไว้ที่ต้นสะตือนี้ และใช้เป็นแหล่งรวบรวมไพร่พล ก่อนที่จะยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี...

วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง วัดป่าประดู่สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ...

แหลมแม่พิมพ์ หรือ หาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง

แหลมแม่พิมพ์ หรือ หาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่คนชื่นชอบมาเที่ยวกันมีชายหาดที่สวย หาดกว้างน่าเล่นน้ำ และยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ให้บริการนักเที่ยว ตลอดริมชายหาด แหลมแม่พิมพ์ หรือ หาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง สถานที่ตั้ง : ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 48 กิโลเมตร https://www.youtube.com/watch?v=OJZsOXMwpr4 https://youtu.be/8bKwui55Wbs

วัดโขด(ทิมธาราม) จังหวัดระยอง

วัดโขด(ทิมธาราม) จังหวัดระยอง วัดโขดชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดโขดทิมธาราม สังกัดมหานิกาย ที่วัดและธรณีสงฆ์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๒.๑/๑๐ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ มี๔ แปลงมีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน ๕๘ ไร่ ๓ งาน๙.๑/๑๐ ตารางวา วัดโขด(ทิมธาราม)เป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นหลังเต่าเป็นแนวยาวตามตะวัน ด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มท้องนาและติดต่อกับแม่น้ำระยอง ปัจจุบันวัดโขดเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนที่ราบ มีสิ่งก่อสร้างใหม่เช่น อุโบสถหลังใหม่ ศาลาหลังใหม่และกุฎิต่างๆทางทิศตะวันออกของวัดมีเนินสูงประมาณ...

สวนศรีเมือง หอพระพุทธอังคีรส จังหวัดระยอง

สวนศรีเมือง หอพระพุทธอังคีรส จังหวัดระยอง สวนศรีเมือง หอพระพุทธอังคีรส จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมือง จังหวัดระยอง https://www.youtube.com/watch?v=TKpPcYZkAdg

หาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง

หาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นอีกหาดที่มีความสวยงาม และจะสังเกตว่าหาดนี้จะมีการสร้างแนวหินกันไปตลอดเส้นทางหาดเพื่อการกัดเซาะของน้ำทะเล หาดไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่ สามารถเล่นน้ำได้หรือจะมานั่งเล่นแบบสะบายก็ได้ถ้าหิวก็ร้านค้าให้เลือกมากมายหลายร้าน และยังเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงในแถบนี้ด้วยค่ะ หาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง สถานที่ตั้ง...

พระเจดีย์กลางน้ำและเขตศึกษาป่าชายเลน จังหวัดระยอง

พระเจดีย์กลางน้ำและเขตศึกษาป่าชายเลนจังหวัดระยอง พระเจดีย์กลางน้ำสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2416 สมัย พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงคราม(เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยอง ลักษณะเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังฐานกลม ความสูงประมาณ 10 เมตร มีบันไดขึ้น 2 ข้าง กำแพงรอบฐานเจดีย์ 2 ชั้น ลูกกรงเป็นลวดลายดินเผาเคลือบสีเขียว ส่วนยอดมีบัลลังก์สีเหลี่ยมและเสาหานรองรับปล้องไฉน ปลียอดส่วนบนเป็นเม็ดน้ำค้าง เจดีย์หลางน้ำเป็นสัญลักสำคัญของจังหวัดระยอง วันเพ็ญ 12 ของทุกปี มีงานประเพณีทอดกระฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ โดยบริเวณรอบๆจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ...

อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง บรรยากาศดีวิวสวย น้ำทะเลใส สำหรับคนไหนต้องการมานอนพักผ่อนก็มีบ้านพักให้บริการหรือจะนอนกางเต็นท์ก็ได้ และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้าท่านไหนชอบเดินท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ1 กิโลเมตร ตามเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ...

ศาลหลักเมือง จังหวัดระยอง

ศาลหลักเมือง จังหวัดระยอง ศาลหลักเมืองระยอง สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง ลิงค์ แผนที่ : Google Map https://youtu.be/FzFj2h9jX9s https://www.youtube.com/watch?v=pMO0A-txS30
- Advertisement -

Latest article

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ปี 2566 ครั้งที่ 21

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ปี 2566 ครั้งที่ 21 ตั้งแต่ วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2566 https://youtu.be/Svdk6SyTkCo  

ตลาดเย็นหน้าเทศบาลเมืองสกลนคร

ตลาดเย็นหน้าเทศบาลเมืองสกลนคร พิกัด : อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม

วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม https://youtu.be/whfjIim0Wj4