อื่นๆในจันทบุรี

วัดเกตุสุวรรณาราม

วัดเกตุสุวรรณาราม สถานที่ตั้ง : ม.11 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วัดวังแจง

วัดวังแจง สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วัดดำรงธรรมาราม

วัดดำรงธรรมาราม สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วัดซึ้งล่าง

วัดซึ้งล่าง สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วัดสามพี่น้อง

วัดสามพี่น้อง สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วัดหิรัญญาราม (วัดหวัก)

วัดหิรัญญาราม (วัดหวัก) สถานที่ตั้ง : ม.9 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วัดช้างข้าม (วัดศรีคชสาราราม)

วัดช้างข้าม (วัดศรีคชสาราราม) สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วัดหางแมว

วัดหางแมว สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วัดธรรมทาน

วัดธรรมทาน สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วัดตกพรม

วัดตกพรม สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
- Advertisement -

Latest article

คลองกระสือใหญ่

คลองกระสือใหญ่ พิกัด : อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี https://youtu.be/DzTOtPFRVss

ร้านน้ำ ส้มโอนมสด

ร้านน้ำ ส้มโอนมสด พิกัด : ตลาดข้างเซว่นศิริการ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

คิโคะ ชา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

คิโคะ ชา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พิกัด : ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี Facebook : Kikocha Makham Chanthaburi