โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 108 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3931-1038

โรงเรียน เทศบาลวัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน เทศบาลวัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 48 ถ.เทศบาลสาน 1 ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทร : 0-3935-6646

โรงเรียน ยอแซฟวิทยา จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน ยอแซฟวิทยา จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 113 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทร : 0-3943-1232

โรงเรียน เทศบาลบ้านป่าแดง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน เทศบาลบ้านป่าแดง จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทร : 0-3943-2455

โรงเรียน บ้านแก่งน้อย จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน บ้านแก่งน้อย จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : ม.10 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทร : 0-3948-0028

โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง สาขา ตชด.บ้านบ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง สาขา ตชด.บ้านบ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : ม.4 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 โทร : 0-3938-9015

โรงเรียน บ้านชำโสม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน บ้านชำโสม จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 129 ม.10 ถ.บำราศนราดูร ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3937-3029 ลิงค์ แผนที่ : Google Map

โรงเรียน เทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน เทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 44/6 ถ.สัมปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทร : 0-3943-1212

โรงเรียน บ้านวังอีแอ่น จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน บ้านวังอีแอ่น จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 75 ม.8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 โทร : 0-3931-7040

โรงเรียน บ้านคลองครก จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน บ้านคลองครก จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 38 ม.6 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 โทร : 0-3948-0034
- Advertisement -

Latest article

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร วันที่ 23-29 ต.ค. 2566

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร วันที่ 23-29 ต.ค. 2566 https://youtu.be/XD1bIkK89TM

เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร

เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร พิกัด : อ.ภูพาน จ.สกลนคร https://youtu.be/11vMUdbMZ4w

ฮ่มขาม จังหวัดสกลนคร

ฮ่มขาม จังหวัดสกลนคร เนื้อสด ลาบ ก้อย ต้ม ซอยจุ๊ พิกัด : ตรงข้ามดับเพลิง อ.เมือง จังหวัดสกลนคร