โรงเรียน วิทยาลัย มหาลัย

โรงเรียน บ้านท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน บ้านท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 65 ม.9 ถ.จุลบรรพต ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3939-1252

โรงเรียน บ้านชำโสม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน บ้านชำโสม จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 129 ม.10 ถ.บำราศนราดูร ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3937-3029 ลิงค์ แผนที่ : Google Map

โรงเรียน บ้านคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน บ้านคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 1 ม.10 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3949-8551

โรงเรียน บ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน บ้านแก้ว สถานที่ตั้ง : 3/4 ม.2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3947-1327 Facebook : รร.บ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี ลิงค์ แผนที่ : Google Map

โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี 2

โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สถานที่ตั้ง : ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3932-2105 ลิงค์ แผนที่ : Google Map

โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี 1

โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สถานที่ตั้ง : เทศบาล 3 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบรี 22000 โทร : 0-3931-1274 ลิงค์ แผนที่ : Google Map

โรงเรียน อนุบาลจันทบุรี

โรงเรียน อนุบาลจันทบุรี สถานที่ตั้ง : 6 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3932-2474 ลิงค์ แผนที่ : Google Map

โรงเรียน สฤษดิเดช

โรงเรียน สฤษดิเดช สถานที่ตั้ง : 2/4 เทศบาล 1 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0-3931-1169 เว็บไซต์ : http://www.srd.ac.th Facebook : โรงเรียนสฤษดิเดช ลิงค์ แผนที่ : Google Map

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สถานที่ตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี 22000 โทร : 039-325990 ลิงค์ แผนที่ : Google Map
- Advertisement -

Latest article

เจ้เป้าไก่ย่างสมุนไพร

เจ้เป้าไก่ย่างสมุนไพร พิกัด : ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ลิงค์ แผนที่ : Google Map

ป้าแต๋วข้าวต้มทรงเครื่อง ขายตรงปั้ม ปตท.ท่าช้าง

ป้าแต๋วข้าวต้มทรงเครื่อง ขายตรงปั้ม ปตท.ท่าช้าง พิกัด : ขายตรงปั้ม ปตท.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

ป้านวล ตามสั่ง เคหะ1

ป้านวล ตามสั่ง เคหะ1 พิกัด : เคหะ1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี