ค่ายเนินวง จันทบุรี

0
7449

ค่ายเนินวง จันทบุรี
ค่ายเนินวงสร้างขึ้นในสมัยราชกาลที่ 3 เพื่อเตรียมรับศึกญวน มูลเหตุการสร้างสืบเนื่องมาจากการเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับญวน ด้วยเรื่องการก่อกบฎของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ ที่ยกกองทัพเข้ามารบหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกรณีนี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวของท้าวสุรนารีขึ้น
เมื่อทางกรุงเทพฯ รู้ข่าวการกบฎก็ได้ยกกองทัพขึ้นไปปราบ เจ้าอนุวงศ์จึงได้หนีไปพึ่งญวน ญวนก็ให้การช่วยเหลือ ได้ส่งพระราชสาส์นขออภัยโทษให้กับเจ้าอนุวงศ์และนำตัวมาส่งให้กลับมาครองนะครเวียงจันทร์อย่างเดิมเมื่อเจ้าอนุวงศ์คืนสู่เวียงจันทน์แล้วได้ลอบทำร้ายโจมตีกองทัพไทย ทางฝ่ายญวนเกรงว่าไทยจะเข้าใจผิดว่าญวนสนับสนุนจึงได้ทำหนังสือชี้แจงว่าญวนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของเจ้าอนุวงศ์แต่ไทยไม่เชื่อจึงเกิดบางหมางกันขึ้น
อนึ่งจันทบุรีเป็นเมืองชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับญวนทั้งเป็นทางที่ญวนต้องเดินผ่านด้วย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค ) ไปสร้างเมืองจันทบุรีใหม่เพื่อเตรียมรับศึกญวนเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของเมืองจันทบุรีเดิมที่ตำบลบ้านลุ่ม ฝั้งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีไม่เหมาะจะเป็นฐานทัพแต่บริเวณบ้านเนินวงเป็นที่สูงสามารถมองเห็นข้าศึกได้แต่ไกลเหมาะสำหรับตั้งมั่นรับข้าศึกเป็นอย่างยิ่งจึงเริ่มลงมือก่อสร้างป้อมค่ายขึ้น โดยสร้างเมืองเป็นรูปสีเหลี่ยมก่อกำแพงโดยรอบด้วยศิลาแลง บนกำแพงติดใบเสมา กำแพงแต่ละด้านทำประตูเชิงหอรบด้านละ ๒ ประดู และก่ออิฐบังเชิงเทินไว้ทั้งสองข้างตามช่องเสมาเรียงรายปืนใหญและขุดเมืองโดยรอบ พร้อมทั้งสร้างวัดโยธานิมิตเป็นวัดประจำเมือง

จากนั้นได้ให้อพยพราษฎรจากเมืองเก่าเข้าไปปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในเมืองแต่เนื่องจากตัวเมืองตั้งอยู่ห่างไกลจากลำน้ำ ราษฎรจึงมิค่อยพอใจเข้าไปอยู่ ครั้นถึงราชกาลที่ ๕ ญวนตกเป็นเมืองขิ้นของฝรั่งเศสแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ ให้ราษฎรเลือกอยู่ได้ตามความสมัครใจต่อมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๕ ก็ได้โปรดฯได้ย้ายตัวเมืองกลับไปตั้งอยู่ที่บ้านลุ่มดังเดิม ค่ายเนินวงแห่งนี้จึงเป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงถึง ความวิริยะอุตสาหะของบรรพบุรุษที่ได้ปกป้องแผ่นดินไทย ไว้ให้ลูกหลานสืบไป ถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตก็ตาม
ค่ายเนินวง จันทบุรี
ตั้งอยู่ที่ : ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การเดินทาง : อยู่ห่างจากเมืองจันทบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here