บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว จันทบุรี

0
6965

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว จังหวัดจันทบุรี
เป็นสระน้ำโบราณ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร น้ำจากสระแห่งนี้ได้เข้าพระราชพิธีมูรธาภิเษก
ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาทุกรัชกาล กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ.2530

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ค่าบริการ : เข้าชมฟรี
การเดินทาง : อยู่ห่างตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร ใกลักับวัดสระแก้ว ห่างจากวัดสระแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here