วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

0
5646

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
ตามตำนานผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พร้อมพระอรหันต์ 500 องค์
และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้
ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร”

ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุและประจวบกับช่วงนั้นฝนตกพายุพัดแรงติดต่อมาหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิมการก่อสร้างนี้ได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามาก มายนับหมื่นชิ้น
ปัจจุบันองค์พระธาตุ มีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง
งานนมัสการองค์พระธาตุจัดขึ้นทุกปี เริ่ม วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม


วัดพระธาตุพนม จังหวัด นครพนม
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอ ธาตุพนม จังหวัด นครพนม
เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 18.00
โทรศัพท์: 042 540 150
การเดินทาง : อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 698 กิโลเมตร
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here