ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี

0
8238


ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญของเมืองจันทบุรี เสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจันทบุรี
ที่แสดงถึงความศรัทธา จงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และท่านไหนที่มาเที่ยวที่จันทบุรี
ก็จะมาขอพรและสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมศาลไม้อยู่ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต่อมาในปี 2463 สมัย ม.จ. สฤษดิเดชชยางกูรเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี ได้สร้างศาลขึ้นใหม่บริเวณด้านหน้าค่าย ทหารกองพันนาวิกโยธิน คนละฝั่งถนนกัับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยอาศัยอาคารเป็นศาลาคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดด้านหน้าและด้านข้างรวม 3 ด้าน กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำพระองค์พระเจ้าตาก ขณะนั้นยังไม่มีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานเช่นปัจจุบัน
เมื่อปี พ.ศ. 2534 ชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกัน บริจาคเงินสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นใหม่อีกหลังใกล้กับศาลเดิม เป็นศาลทรงเก้าเหลี่ยมคู่กับศาลเดิม หลังคามีสีน้ำเงินเป็นรูปพระมาลา
วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศถือว่าเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน”
ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ และถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะมีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here