วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา

0
1844

วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดเทพนิมิตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ โดยมีท่านพระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน เทวนิโภ) รามสกุล (ตงติ๊ด)
โดยท่านเป็นพระมาจากวัดสัมพันธ์ธวงศาราม(วัดเกาะ) กรุงเทพ ได้ธุดงผ่านมา ญาติโยมเกิดความศรัทธา
โดยมี อุบาสิกาอิ่ม อุบาสิกาขำ อุบาสิกาหนู อุบาสิกาแมว อุบาสิกาอิน อุบาสิกาง่วน และคนอื่นๆ ได้ซื้อที่ดินขาก อุบาสิกาเล็ก เป็นราคา ๓ ชั้่ง(๒๕๐ บาท) ส่วนอิบาสิกาเล็กเจ้าของที่ดินช่วยออก ๒๐ บาท พร้อมกับยกเหย้าเรือนถวายเพื่อสร้างวัดท่านอ่อน เทวนิโภ เมื่อได้รับถาวาย ได้ลงมือสร้างกุฎิสงฆ์ สำหรบเป็นที่พัก สำหรับภิกษุ สามเณร ปลูกเป็นหมู่กุฎิล้อมหอฉันมีที่สวดมนต์อยู่ตรงกลางปลูกตามแนวริมคลองบ้านใหม่ต่อมาสร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลังกว้าง๕วายาว๗ศอก มุงด้วยกระเบื้องมอญมีศาลาเล็กด้านหน้า ๒ หลัง แต่ศาลาเล็ก กว้าง ๓ วา ๓ ศอก ยาว๗ วา ส่วนมากใช้ไม้สักมุงกระเบื้องมอญ เสร็จเรียบร้อยในปีพ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๒๒ แล้วขนานนามว่า วัดเทพนิมิตร
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจร่องเรือ ก็จะมีจุดขึ้นเรือมาไหว้พระนอนกระจกที่วัดเทพนิมิตร โดยขึ้นมาจากตลาดบ้านใหม่
วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๕๓๓ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
อยู่ตรงข้ามตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here