ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี

0
5417

ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี
ป้อมไพรีพินาศ ตั้งอยู่บนภูเขาแหลมสิงห์ เขตตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ลักษณะเป็นป้อมปืน ก่ออิฐฉาบปูน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๓ ซึ่งโปรดเกล้าฯให้จมื่นราชามาตย์(ขำ บุนนาค)เป็นแม่กองก่อสร้างป้อมขึ้นบริเวณปากน้ำจันทบุรี๒ป้อม
คือ ป้อมที่แหลมด่านปากน้ำ ชื่อว่า ป้อมภัยพินาศ และที่เขาแหลมสิงห์ ชื่อว่า ป้อมพิฆาฎปัจจามิตร เพื่อเตรียมรับศึกญวนที่จะยกมาทางทะเลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งยังทรงผนวชเป็น พระวชิรญาณเถระได้เสด็จมายังเมืองจันทบุรีและสอบถามชื่อป้อม แต่ไม่มีผู้ไดทราบ จึงพระราชทานชื่อป้อมหัวแหลมว่า ป้อมพิฆาฎข้าศึก และ ป้อมเขาแหลมสิงห์ว่า ป้อมไพรีพินาศต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๑๙ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเมืองจันทบุรีพบว่าข้างบนยอดเขานั้นมีเจดีย์ซึ่งพระพิพิธเมืองตราดมาสร้างไว้ ปัจจุบันเจดีย์บนยอดเขาแหลมสิงห์ มีลักษณะเป็นทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสูง ชาวบ้านเรียกกันว่า เจดีย์อิสรภาพ ปัจจุบันกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานป้อมไพรีพินาศและเจดีย์ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๑๗ ไร่ ๕๘ ตารางวา
(สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี)
มีสถานที่จอดให้ด้านหน้าค่ะ
ตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านล่างก่อนเดินขึ้นไปข้างบน

ขับรถอย่าขับเร็วนะค่ะเดี๋ยวชนลิงข้ามถนน
ถ้ามองจาก ป้อมไพรีพินาศ จะมองเห็นชายหาดแหลมสิงห์ และ สะพานตากสินมหาราช

ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี
สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนภูเขาแหลมสิงห์ เขตตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
การเดินทาง : อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here