พระเจดีย์กลางน้ำและเขตศึกษาป่าชายเลน จังหวัดระยอง

0
2248

พระเจดีย์กลางน้ำและเขตศึกษาป่าชายเลนจังหวัดระยอง
พระเจดีย์กลางน้ำสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2416 สมัย พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงคราม(เกตุ ยมจินดา)
เจ้าเมืองระยอง ลักษณะเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังฐานกลม ความสูงประมาณ 10 เมตร มีบันไดขึ้น 2 ข้าง กำแพงรอบฐานเจดีย์ 2 ชั้น ลูกกรงเป็นลวดลายดินเผาเคลือบสีเขียว ส่วนยอดมีบัลลังก์สีเหลี่ยมและเสาหานรองรับปล้องไฉน ปลียอดส่วนบนเป็นเม็ดน้ำค้าง เจดีย์หลางน้ำเป็นสัญลักสำคัญของจังหวัดระยอง วันเพ็ญ 12 ของทุกปี มีงานประเพณีทอดกระฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ โดยบริเวณรอบๆจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 52 ไร่


พระเจดีย์กลางน้ำและเขตศึกษาป่าชายเลนจังหวัดระยอง
ที่อยู่: ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง ระยอง
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here