โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

0
3078

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
สถานที่ตั้ง : เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร จังหวัดจันทบุรี
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here