พิพิธภัณฑ์สุสานปู บ้านเนินมณฑา นายายอาม จันทบุรี

0
6060

พิพิธภัณฑ์สุสานปู บ้านเนินมณฑา นายายอาม จันทบุรี
หมู่ 10 บ้านเนินมณฑา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยชาวบ้านเนินมณฑาได้มีการทำแผนโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านน้ำอุปโภคและบริโภคจึงได้เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน ขุอสระน้ำในพื้นที่ป่าเสม็ด หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันอยู่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2542 เมื่อได้ดำเนินโครงการขุดสระน้ำในที่ดังกล่าวจึงได้พบซากดึกดำบรรพ์ทางทะเลตามผิวดินที่ถูกขุดขึ้นมาเมื่อถูกฝนตกชะ ทำให้เห็นเปลือกหอยและปูเป็นหินจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนก็มีประชาชนได้นำไปเก็บเป็นของส่วนตัวดังนั้น ทางองค์การบริการส่วนตำบลกระแจะจึงได้ดำเนินการห้ามประชาชนมาขุดค้นหาอีกต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาไว้ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาต่อทางอบต.จึงได้แจ้งประสานผ่านอำเภอนายายอามและจังหวัดจันทบุรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกรมทรัพยากรธรณี มาดำเนินการการตรวจสอบสภาพสถานที่และเก็บตัวอย่างซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ทางทะเลดังกล่าว ไปตรวจสอบเพื่อทราบความเก่าแก่ของอายุให้ชัดเจน ซึ่งฝ่ายโบราณชีววิทยา กองธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีได้มาดำเนินการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งปัจจุบันซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ทางทะเล ได้แก่ ซากปู และซากเปลือกหอยอายุประมาณ 5,070 ปี ตามสภาพเดิมก่อนค้นพบนั้นที่จัดเก็บได้และประชาชนได้ส่งคืน จึงนำมาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ปู หมู่ 10 บ้านเนินมณฑา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นและสร้างเสร็จในปี 2551


พิพิธภัณฑ์สุสานปู บ้านเนินมณฑา นายายอาม จันทบุรี
ตั้งอยู่ : หมู่ 10 บ้านเนินมณฑา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
เวลาเปิด : เปิดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00น.18.00น.
ต้องการสอบถามและข้อมูลพิพิธภัณฑ์สุสานปู
โทร : 089-2487-068 / 087-2427-068 (ผู้ใหญ่แป๊ะ)
การเดินทาง : อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
ลิงค์ แผนที่ : Google Map
ขอบคุณข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์สุสานปู บ้านเนินมณฑา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here