วัดโขด(ทิมธาราม) จังหวัดระยอง

0
3016

วัดโขด(ทิมธาราม) จังหวัดระยอง
วัดโขดชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดโขดทิมธาราม สังกัดมหานิกาย
ที่วัดและธรณีสงฆ์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๒.๑/๑๐ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ มี๔ แปลงมีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน ๕๘ ไร่ ๓ งาน๙.๑/๑๐ ตารางวา วัดโขด(ทิมธาราม)เป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นหลังเต่าเป็นแนวยาวตามตะวัน ด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มท้องนาและติดต่อกับแม่น้ำระยอง ปัจจุบันวัดโขดเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนที่ราบ มีสิ่งก่อสร้างใหม่เช่น อุโบสถหลังใหม่ ศาลาหลังใหม่และกุฎิต่างๆทางทิศตะวันออกของวัดมีเนินสูงประมาณ ๓ เมตร จากพื้นที่ราบโดยรอบบนเนินดินนี้ เป็นที่ตั้งอุโบสถหลังเก่าซึ่งภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่ หลักฐานการตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อที่กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ความสำคัญของวัดโขดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีอายุยืนยาวมากกว่า ๔๐๐ ปี
ปูชนียวัตถุ -โบราณ
๑.สมุดข่อย ๒.อุโบสถเก่า ๓.วิหาร ๔.ศาลาการเปรียญเก่า


วัดโขด(ทิมธาราม) จังหวัดระยอง
ที่ตั้ง : ถนนพจการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ลิงค์ แผนที่ : Google Mapทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here