ทำบุญไหว้พระที่จังหวัดจันทบุรี

0
29917

ทำบุญไหว้พระที่จังหวัดจันทบุรี
เมืองจันท์อุดมสมบูรณ์ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ ทะเล น้ำตก สวนผลไม้ แหล่งข้าวปลาอาหาร ทีเที่ยวมากมาย และการเที่ยววัด ทำบุญ ไหว้พระ ขอพร เป็นสิ่งอยู่คู่กับสังคมไทยและทุกชุมชน สถานที่นำทางสุขใจได้ทำบุญของชาวจันท์ในทุกๆที่ก็คือ…วัด…วัดในจันทบุรีมีหลายแห่งที่มีความสวยงาม สงบ เป็นที่ฝึกอบรมจิตได้พบพระผู้ปฏิบัติดี นำพาให้ได้สุขที่แท้จริงมาเที่ยวจันท์แล้ว ก็ต้องแวะไปไหว้พระขอพร ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เสริมบุญให้แก่ตน เพื่อจะได้เที่ยวอิ่มทั้งกายและใจ แล้วแชะเก็บภาพสวยๆกลับบ้านด้วย ตามไปเที่ยววัดเมืองจันทบุรีกันเลยครับ


01.วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถ.เบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000


02.วัดป่าคลองกุ้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 3 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


03.วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
17 หมู่ที่ 6 ถ.พิศาลธีรคุณ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000


04.วัดโยธานิมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง: ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


05.วัดพลับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง:
บ้านบางกะจะ เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี


06.วัดทองทั่ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


07.วัดตะปอนน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
อ.ขลุง จ.จันทบุรี


08.วัดเกวียนหัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
๑๑ หมู่ที่ ๗ ถนนขลุงพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี


09.วัดเขาสุกิม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่:
วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


10.วัดสะพานเลือก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี


11.วัดตะกาดเง้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล ตะกาดเง้า อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี


12.วัดเขาแหลมสิงห์  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ที่1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


13.วัดปากน้ำแหลมสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


14.พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานที่ตั้ง :
ถนนสาย 3149 ม.11 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


15.วัดมังกรบุปผาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานที่ตั้ง :
ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


16.วัดเขาบรรจบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี


17.วัดแตงเม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


18.วัดเขาชวัง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
วัดเขาชวัง ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี


19.วัดถ้ำสาริกา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี


20.วัดคลองปี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่7 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี


21.วัดปากน้ำแขมหนู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
วัดปากน้ำแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


รายชื่อวัดในจังหวัดจันทบุรี


อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลตลาด
– วัดโบสถ์เมือง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดตะบกเตี้ย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วัดป่าคลองกุ้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลวัดใหม่
วัดสวนมะม่วง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขตร์นาบุญญาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลคลองนารายณ์
– วัดทองทั่ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเนินสูง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดสระบาป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดห้องคูหา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลเกาะขวาง
– วัดเกาะขวาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเกาะตะเคียน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเกาะโตนด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเกาะลอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดอ่างหิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลคมบาง
– วัดคมบาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเนินยาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดปลายคลอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลท่าช้าง
– วัดแก้วประชาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองทราย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดโค้งสนามเป้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดบ้านขอม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดศิริการ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดสุทธิวารี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลแสลง
– วัดสมเด็จศิริปุญญาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดแสลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดโสมนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขากระแจะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดป่าแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดโพธิ์ทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลจันทนิมิต
– วัดจันทนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดไผ่ล้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลพลับพลา
– วัดโป่งแรด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดพลับพลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดดอนตาล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดดาวเรือง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ
– วัดวิเวการาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดใหม่ท่าแฉลบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดโบสถ์พลอยแหวน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดพลับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดโยธานิมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลหนองบัว
– วัดเนินโพธิ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองบัว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดทรายงาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเสม็ดงาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


อำเภอท่าใหม่
#ตำบลท่าใหม่

– วัดบุญญวาสวิหาร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดกลางทุ่งท่าระแนะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองบัว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลสีพยา
– วัดพุทธคยาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลสี่พยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลเขาแก้ว
– วัดท่าปก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดแพร่งหน้าผาล่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดวังปลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดศรีเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดแก่งน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาตะพง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาหนองปลาไหล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดตะพง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดตาเลียวนอก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดชัยพฤกษ์วนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
-วัดคลองตาอิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลยายร้า
– วัดไผ่ล้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลบ่อพุ
– วัดบ่อพุ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดลาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดบน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลเขาวัว
– วัดบูรพาพิทยาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลเขาบายศรี
– วัดธรรมหรรษาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดนิโครธวราราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาตานก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาบายศรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาสุกิม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
-เขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ (เขาจันทา) (สาขาวัดเขาสุกิม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โทร. 094-4154490
#ตำบลพลอยแหวน
– วัดเขาพลอยแหวน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดสระแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลสองพี่น้อง
– วัดสามผาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองหงส์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดอกเต่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาถ้ำโบสถ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดบ้านสิ้วราษฎร์บำรุง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดพิชัยพัฒนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดแพร่งขาหยั่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.15 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลรำพัน
– วัดไร่เก่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดลำพัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดท่าศาลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลทุ่งเบญจา
– วัดทันตคีรีวัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดทุ่งเบญจา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดบึงบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.14 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดศรีเมือง  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดสะพานเลือก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดสามหนาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาลูกช้าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเฉลิมชัยมงคล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเนินกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเนินดินแดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลโขมง
– วัดเสม็ดโพธิ์ศรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดโขมง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลตะกาดเง้า
– วัดตะกาดเง้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดปากน้ำแขมหนู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองคัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองตาสังข์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดชมภูธาราม (วัดชมภูคีรีธาราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลคลองขุด
– วัดหมูดุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดแหลมเสด็จ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองขุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเจ้าหลาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
– วัดท่าหัวแหวน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดปากน้ำ (วัดแหลมสิงห์) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเกาะแมว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาช้ำห้าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลพลิ้ว
– วัดชากใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองยายดำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดใหญ่พลิ้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดโคกรัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดมังกรบุปผาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาตาลิ่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลคลองน้ำเค็ม
– วัดคลองน้ำเค็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลบางสระเก้า
– วัดบางสระเก้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลเกาะเปริด
วัดเกาะเปริด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาตาหน่วย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลหนองชิ่ม
– วัดสามัคคีธรรม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
วัดหนองชิ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาช่องโกรน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดสถาพรพัฒนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลบางกะไชย
– วัดถนนมะม่วง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
วัดอ่าวหมู (วัดชัยมงคล) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาแหลมสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– วัดบางกะไชย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


อำเภอ แก่งหางแมว
#ตำบลขุนซ่อง
01.วัดหินดาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หินดาด ม.8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
02.วัดบ้านโคก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : โคกวัด ม.5 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
03.วัดขุนซ่อง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
04.วัดเกตุสุวรรณาราม วังสัมพันธ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.11 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
05.วัดเขาป้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : เขาป้อม ม.6 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
06.วัดเขารุ่งโรจน์ เขาตำยำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
07.วัดหางแมว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หางแมว ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
08.วัดวังแจง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : วังแจง ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
09.วัดวังพง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : วังพง ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
10.วัดสุขใจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : สุขใจ ม.7 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลแก่งหางแมว
11.วัดช่องกะพัด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
12.วัดเนินจำปา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : เนินจำปา ม.3 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
13.วัดแก่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
14.วัดโป่งวัว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : โป่งวัว ม.13 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
15.วัดเขากลอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :เขากลอย ม.12 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
16.วัดจันทคุณาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
17.วัดโป่งขนมจีน  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ที่อยู่: ตั้งอยู่ที่ ๘๓/๑ หมู่ ๔ ต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
  #ตำบลเขาวงกต
18.วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
19.วัดสันติวนาราม (เขาน้ำตก) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ที่อยู่ : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
20.วัดหนองสร้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
  #ตำบลพวา
21.วัดคลองเรือแตก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : คลองเรือแตก ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
22.วัดคลองครก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : คลองครก ม.6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
23.วัดธรรมทาน  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
24.วัดวังอีแอ่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : วังอีแอ่น ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
25.วัดคลองน้ำเย็น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
26.วัดบ่อชะอม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ่อชะอม ม.3 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
  #ตำบลสามพี่น้อง
27.วัดประแกต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
28.วัดกลุ่มสระบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : กลุ่มสระบุรี ม.5 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
29.วัดซอยสอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ซอยสอง ม.1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
30.วัดบ่อมะเดื่อ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ่อมะเดื่อ ม.9 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
31.วัดพวาบน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
32.วัดวังไม้แดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
33.วัดสามพี่น้อง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
34.วัดหนองมะค่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หนองมะค่า ม.8 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี


อำเภอขลุง
#ตำบลบ่อ
– วัดวังสรรพรส (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดดอนอุดม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดหิรัญญาราม (วัดหวัก) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.9 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดคงคาราม (วัดบ่อ) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดท่าสอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองระหาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลขลุง
– วัดวันยาวบน(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลเกวียนหัก (Kwian Hak)
– วัดเกวียนหัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : 11 หมู่ที่ 7 ถนนขลุงพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดคานรูด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลตะปอน
– วัดตะปอนน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดตะปอนใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดสุวรรณรังษี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเจดีย์ทราย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลตกพรม
– วัดอรัญญโพธิธาราม (วัดสะตอน้อย)(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลวันยาว
– วัดวันยาวล่าง (วัดอรัญญาราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดอีแงว (วัดสามัคคีธรรม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดซึ้งล่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดดำรงธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลซึ้ง
– วัดช้างข้าม (วัดศรีคชสาราราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดมณีคีรีวงกศ์ (วัดกงษีไร่) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดอิมั้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดกมลธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดแจ้งโภชนาราม (วัดซึ้งบน) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลมาบไพ
– วัดมาบไผ่โภชนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลวังสรรพรส
– วัดหนองปลาไหล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดใหม่ทุ่งตลาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเวฬุวรรณาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลตรอกนอง
– วัดตรอกนองล่าง (วัดเนินพยาราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดกลางเก่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดตรอกนองบน (วัดอรัญนิเวศน์) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลบ่อเวฬุ
– วัดเขาทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดตกพรม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดบ่อเวฬุวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลบางชัน
– วัดเกาะจิก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดเทพขาหย่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
– วัดบางชัน (วัดอรัญสมุทธาราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ตำบลมะขาม
– วัดท่าหลวงล่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดพญาล่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดมะขาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองอ้อ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองมะลิ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดบางจะอ้าย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ตำบลปัถวี
– วัดป่าคลองขวางพัฒนา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดโป่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดมะทาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองเวฬุ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดจันทร์แสงศรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดทับนคร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดทุ่งบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
-วัดเขาสวรรค์ตาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
-วัดนพรัตน์วนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลฉมัน
– วัดทุ่งเพล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดป่าอุทุมพร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดสระโอ่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาบรรจบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองปรือ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดฉมัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ตำบลท่าหลวง
– วัดทุ่งโตนด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดน้ำรัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาชำปรง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดท่าหลวงบน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ตำบลวังแซ้ม
– วัดขนุน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดโคกตะพง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดแตงเม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดปึก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดพญาบน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดพรหมอนุสรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดวังแซ้ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ตำบลอ่างคีรี
– วัดพรหมคุณวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดวังดาบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดบ้านอ่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


อำเภอ โป่งน้ำร้อน
#ตำบลโป่งน้ำร้อน
– วัดบ้านใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดป่าพัฒนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดวังกระทิง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดสันติพัฒนา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดสามสิบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองขนุน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองตาคง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดเครือหวาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาชวัง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาตะแบก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาถ้ำจงอางทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาหอม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดพญากำพุช (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลหนองตาคง
– วัดคลองบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองเร่ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดคีรีวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดนาสนาดก์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดบ้านจางวาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดโพธาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองคต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดนนท์ประชานุกูล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลคลองใหญ่
– วัดผักกาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดมหาคงคาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลทับไทร
– วัดถาวรวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดถ้ำสาริกา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดทับไทร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดทุ่งกร่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดน้ำเขียว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดพังงอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดชะแมบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดดงจิก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลเทพนิมิต
– วัดป่าเทพนิมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
– วัดบึงชนัง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี


อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลปะตง
– วัดท่าใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดบ้านตาเรือง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดพิกุลรังสรรค์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดสว่างอารมณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : 75 ม.3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดใหม่สันติสุข (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.9 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดกระทิงทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดซอยพัฒนาร่วมใจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลสะตอน
– วัดป่าธัญญาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดสวนส้ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดสะตอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาแดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.9 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองแจง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดทรัพย์เจริญ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลทุ่งขนาน
– วัดไผ่ล้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดโพธิ์ศรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.12 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองแก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองบอนธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองเม่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดคำไลอุปถัมภ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดทุ่งขนาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดป่าธรรมวิเวก (วัดซับตารี) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดเชิดชูธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลทรายขาว
– วัดทรายขาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดเทพประทาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดน้ำซับตาพุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.10 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดปะตงวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดมหาเจรีย์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดวังยาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดสำโรง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดเจริญธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดตามูล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดเนินทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– เขาสอยดาวเหนือ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.12 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
วัดคลองปี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่7 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลทับช้าง
– วัดป่าเขาแหลม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดโป่งเจริญชัย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดสะพานหก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดใหม่ชัยมงคล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองทรัพย์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.12 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดทับช้าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดไทรงาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
– วัดเนินสมบูรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.11 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


อำเภอ เขาคิชฌกูฏ
#ตำบลพลวง
– วัดคลองตะเคียน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองน้ำเป็น(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดทุ่งตาอิน(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดกะทิง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขารูปช้าง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.14 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองเจริญ(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเทพธารทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดพลวง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลตะเคียนทอง
– วัดท่าอุดม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดสุวรรณคีรีราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองไพบูลย์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดตะเคียนทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลคลองพลู
– วัดทุ่งกะบิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดน้ำขุ่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดโป่งจันทร์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดเขาคิชกูฎภาวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองเกวียนลอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองพลู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองใหญ่แจ่มวาที (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลชากไทย
– วัดเนินมะหาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดบ่อน้ำเงิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดวังทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดชากไทย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดทุ่งสะพาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดทุ่งเสาธง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลจันทเขลม
– วัดเทพประสิทธาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
– วัดจันทเขลม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


อำเภอนายายอาม
#ตำบลนายายอาม
– วัดนายายอาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดเนินเนรมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดป่าคีรีเขต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดโพธิ์นาคราษฎร์บำรุง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดโพธิ์ลังกา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดย่านซื่อ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองชาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดคีรีพิศาล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดชากใหญ่พัฒนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดต้นกระบก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดทรัพย์จันทร์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดป่าธรรมสุข (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลวังโตนด
– วัดวังหิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดปากทาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดวังเวียน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลกระแจะ
– วัดยางระหง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองแหวน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดโขดหอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดนางซา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลสนามไชย
– วัดสนามไชย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดห้วงน้ำเค็มวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดท่าแคลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลช้างข้าม
– วัดหนองไทร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดช้างข้าม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
–วัดตรอกกระท้อน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดหรีดทายิการาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
#ตำบลวังใหม่
– วัดสนธิ์ทองวังใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดหนองสีงา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดหินกอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดคลองลาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดซับยี่หร่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– วัดดงทับมอญ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.15 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here