วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา

0
2909

วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมวัดโสธรวรารามวรวิหาร ชื่อว่า “วัดหงษ์” สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโสธร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ตั้ง : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิด : วันธรรมดา เวลา 07.00–16.15น. วันหยุดเวลา 08.00–16.30น.
โทร : 038-511048, 038-511449

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here