เจดีย์เขาพลอยแหวน จันทบุรี

0
5878

เจดีย์เขาพลอยแหวน จันทบุรี
เจดีย์ตั้งอยู่บนเขาพลอยแหวน บรรยากาศด้านบนมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองจันทบุรีสวยงามมาก
ประวัติเจดีย์และมณฑปเขาพลอยแหวน
รัตนคีรีเจดีย์
-บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ก่ออิฐถือปูน ฐานกว้าง ๔ วา สูง ๖ วา ๓ ศอก สร้างเมื่อ
จุลศักราช ๑๑๙๘ (พ.ศ.๒๓๗๙) โดยพระยาไกรไกษา (ข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดจันทบุรี)
-ต่อมาพระยาธิบดีศรีรณรงค์ฤไชย(พระยาจันทบุรีในรัชกาลที่ ๔ ) ได้บรรจุพระบรมธาตุในองค์เจดีย์ ขนานนามว่า ” รัตนคีรีเจดีย์ ”
-เมื่อจุลศักราช ๑๒๓๘ ( พ.ศ. ๒๔๑๙) สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ( รัชกาลที่ ๕ ) เสด็จประพาสเขาพลอยแหวน ทรงวิจารณ์ไว้ในพระนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ ” ถ้าเขาพลอยแหวนคล้ายกับเขาสัตนารถ ( อยู่ที่จังหวัดราชบุรี ) แต่มีผิดกันที่เขาพลอยแหวนไม่มีศิลาเหมือนเขาสัตนารถ และทั้งมีลักษณะต่ำกว่ากันด้วย ”
-ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖ ทางราชการได้ทำบูรณะปฎิสังขรณ์ใหม่ เป็นฐานกว้าง ๖ วา สูง ๗ วา ๓ ศอก
มณฑป
-ตั้งอยู่บนยอดเขาคู่กับองค์เจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ฐานกว้าง ๔ วา ๒ ศอก ยาว ๔วา ๒ ศอก สูง ๗ วา โดยคนในตระกูลบุญเรือง มี นายซองแป๊ะ นายซองกุ่ย เป๋นต้น พร้อมได้นำพระพุทธรูปและพระพุทธบาทจำลองศิลาทรายแกะสลักมาประดิษฐานภายในมณฑป (ลักษณะเดียวกันกับที่พบ ณ วัดสระบาป) ปัจจุบันชำรุดแตกหัก พระพุทธบาทจำลองในปัจจุบันได้สร้างขึ้นมาใหม่หล่อด้วยทองเหลือง
-เจดีย์และมณฑป กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ ๒ ไร่ ๙๐ ตารางวา
ขอบคุณข้อมูลจาก
-คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี
-คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี


สามารถจอดรถตรงนี้ได้เลยค่ะ ก่อนที่จะเดินขึ้นไปข้างบน 
รูปนี้จะเป็นภาพประตูเก่าจะเป็นบันไดเดินขึ้นไปข้างบน บรรยากาศดีมีต้นไม้สองข้างไม่ร้อน ถ้าเหนื่อยก็นั่งพักตรงจุดนี้กันก่อนได้ค่ะ แล้วค่อยไปต่อ

ด้านบนสุดจะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองจันทบุรี
เจดีย์เขาพลอยแหวน
ที่อยู่: ตำบล พลอยแหวน อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การเดินทาง : อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 10.4 กิโลเมตร
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here