แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ตราด

0
9951

คําขวัญจังหวัดตราด
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

จังหวัดตราด มี 7 อำเภอ อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง ตามเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในจังหวัดตราดกันครับ

กดติดตามเรื่องราวต่างๆของจังหวัดตราด กับเราได้ที่
-Facebook : พจน์พาเที่ยวตราด
-Facebook กลุ่ม : พจน์พาเที่ยวตราด
-ไลน์กลุ่ม OpenChat : https://bit.ly/3o8rhBh
-เว็บไซต์ : https://bit.ly/3oYdmiS
-Youtube : https://bit.ly/33zQ76L


1.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อ.เมือง จ.ตราด


2.วัดโยธานิมิตร ตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด


3.พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถนนสันติสุข อ.เมือง จ.ตราด


4.มหัศจรรย์ลานตะบูน บ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ตั้งอยู่ที่ : ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

5.โบราณสถานจวนเรซิดังกัมปอร์ต จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตราด


6.น้ำตกสะพานหิน จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ 5 ต.แหลมกลัด  อ.เมืองตราด  จ.ตราด


7.วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด


8.วัดคีรีวิหาร จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดตราด


9.สวนสมโภชน์ จังหวัดตราด  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : 219 หมู่ 6 บ้านท้ายวัง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร : 081-4382015 / 039-674840 / 081-9249695

10.หาดทรายดำ จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล แหลมงอบ อำเภอ แหลมงอบ จังหวัดตราด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่นี้ที่เป็นเอกลักษณ์ใครๆก็รู้จักคือ หาดทรายดำ มีแห่งเดียวในประเทศไทย
และ มี 5 แห่งเท่านั้นในโลก มีที่ ใต้หวัน มาเลเซีย แคลิฟอร์เนีย ฮาวาย ไทย

11. ท่าเทียบเรือประมง แหลมงอบ จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


12.หมู่บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล น้ำเชี่ยว อำเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด
เป็นชุมขนที่น่าเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดตราด เป็นชุมชนที่เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันอยู่กันอย่างสงบ ชุมชน 2 ศาสนา คือพุทธกับอิสสลาม 3 วัฒนธรรมบ้านน้ำเชี่ยวได้ริเริ่มทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2547 ทำเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับรางวัล หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion)


13.อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
เป็นอนุเสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง
มีอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบ ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทย


14.วัดบุปผาราม จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ม.3 บ้านปลายคลอง ถ.พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
วัดบุปผาราม…เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีโบราณวัตถุ โบราณสถานต่างๆ ให้ได้ชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ บรรยากาศภายในวัดสงบ สะอาดเป็นระเบียบสวยงามมาก มีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บโบราณวัตถุ พระพุทธรูป และอื่นๆ ที่สวยงามหาดูได้ยาก สามารถเข้าชมกันได้ เดินเที่ยวชื่นชมความเป็นไทย ศิลปะความสวยงามของโบราณสถาน พระพุทธรูปเก่าแก่ กราบพระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล มาแล้วได้อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มบุญกันครับ


15.ชุมชนรักษ์คลองบางพระ จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง: ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

16.หาดลานทราย จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด


17.หาดสุวรรณเกลียวทอง จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : 4 หมู่ 10 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด


18.ชุมชนบ้านไม้รูด จังหวัดตราด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

19.หาดทรายสองสี จังหวัดตราด  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


20.หาดบานชื่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

สถานที่ตั้ง : อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


21.ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

สถานที่ตั้ง : ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


22.ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านโขดทราย ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


23.ด่านการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
บ้านหาดเล็กเป็นหมู่บ้านอยู่สุดชายแดนไทยติดกับกัมพูชา พาไปเที่ยวตลาดกันครับ ไปกันที่…ตลาดขายสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก…เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งของทะเลสด ของแห้งต่างๆ สินค้าจากกัมพูชาอีกมากมาย ให้ได้เดินเที่ยวเลือกซื้อหากันครับ ที่บ้านหาดเล็กยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังกัมพูชาเพื่อที่จะไปเกาะกงได้มีนักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวกัมพูชาผ่านเข้า ออกที่จุดผ่านด่านนี้กันเป็นประจำ ไปเที่ยวกันนะครับ


24.อ่าวตาลคู่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อ.แหลมงอบ จ.ตราด
————————
25.เกาะช้าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
————————
26.เกาะหมาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อยู่ระหว่าง เกาะช้างกับเกาะกูด จังหวัดตราด
————————
27.เกาะกูด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
————————
28.เกาะกระดาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here