พระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม

0
2021

พระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม
พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม
แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในพระธาตุเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า
และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน


พระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม
สถานที่ตั้ง : ตําบลเรณู อําเภอเรญูนคร จังหวัดนครพนม
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here