พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

0
1370

พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่า
ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถานที่ตั้ง : ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุอุเทน อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here