พระธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม

0
1225

พระธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม
พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ เป็นปูชนียสถานที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์
ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจาก
ไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม
สถานที่ตั้ง : ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here