พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม

0
2658

พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม
พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร พระธาตุศรีคุณประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุศรีคุณ พระธาตุถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2340 ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2486-2490 ภายในบรรจุพระอรหันต์ สารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ ลักษณะพระธาตุคล้าย พระธาตุพนม


พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม
สถานที่ตั้ง : บ้านนาแกน้อย หมู่ 3 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here