วัดพระพุทธบาท จังหวัดยโสธร

0
3147

วัดพระพุทธบาท จังหวัดยโสธร
วัดพระพุทธบาทโบราณสถานสำคัญทีมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ
คือ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก หลักศิลาจารึกทำด้วยศิลาแลง มีหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจดีย์ 8 เหลี่ยม (เจดีย์มหาชัยชนะ) มีทั้งหมด 3 ชั้น

ชั้นแรก การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมของชาวอีสาน และ ห้องสมุดสำหรับค้นคว้าพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก
ชั้นที่สอง หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์
ชั้นที่สาม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ชั้นที่สอง หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์

ชั้นที่สาม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

ท่านไหนต้องการให้อาหารปลาก็ติดต่อตรงนี้ได้ครับ

ให้อาหารปลา


วัดพระพุทธบาท จังหวัดยโสธร
ที่อยู่: บ้านหนอกยาง ตำบล หัวเมือง อำเภอ มหาชนะชัย ยโสธร 35130
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here