แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดร้อยเอ็ด

0
1718

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดร้อยเอ็ด
คำขวัญประจำจังหวัด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

กดติดตามเรื่องราวต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ด กับเราได้ที่ Facebook : พจน์พาเที่ยวร้อยเอ็ด


1.พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

2.บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

3.วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4.โรงเรียนสอนควายไถนา จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5.วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

6.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

7.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

8.Street Art จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

9.ผาหำหด จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านนางาม ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

10.กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

11.น้ำตกถ้ำโสดา จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

12.วัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

13.วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

14.ปรางค์กู่ (ปราสาทหนองกู่) จังหวัดร้อยเอ็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here