ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ศูนย์ผึ้งจันทบุรี)

0
3148

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ศูนย์ผึ้งจันทบุรี)


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ศูนย์ผึ้งจันทบุรี)
สถานที่ตั้ง : ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทร : 039-389244
Facebook : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
Website : http://www.aopdb02.doae.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here