แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

0
935

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญประจำจังหวัด : เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอรปกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here