น้ำตกสีพยา จังหวัดจันทบุรี

0
5960

น้ำตกสีพยา จังหวัดจันทบุรี
พาไปที่ยวน้ำตกกันครับ…น้ำตกสีพยา…เป็นน้ำตกอีกแห่งในเมืองจันท์ ที่เป็นจุดประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสมาที่น้ำตกแห่งนี้ เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านกลางชุนชน โดยน้ำจากตาน้ำและน้ำใต้ดินบริเวณเขาพลอยแหวนซึ่งแต่เดิมเป็นภูเขาไฟมาก่อนเกิดธารน้ำเล็กๆที่จุด…น้ำอ่าง สีพยา…จะอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีพยา ไหลผ่านชุมชนที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติที่เป็นแนวเขา
แล้วไหลลดหลั่นกันไปเกิดเป็นน้ำตกสีพยา น้ำตกไหลลงผ่านหน้าผาสูง วิวสวยมากเหมือนอยู่บนภูเขาสูง ในวันที่ไปเที่่ยวน้ำน้อยครับแต่ก็ยังดูสวยงามน้ำจะมากในช่วงหน้าฝนที่ตกชุก เป็นจุดประวัติศาสตร์และสวยงามอีกแห่งของเมืองจันท์ ช่วยกันเที่ยวช่วยกันอนุรักษ์ให้ยั่งยืน แวะมากันนะครับ


ขับรถผ่านวัดสิงห์ตรงไปจนถึงป้อมตำรวจ พร้อมทางแยก เลี้ยวขวาจะไปธารน้ำอ่างสีพยาที่น้ำใต้ดินไหลมา และเลี้ยวไปซ้ายมือก็จะไปที่น้ำตกสีพยาครับ
ไปที่ น้ำอ่าง สีพยา กันก่อน
เมื่อเลี้ยวขวา ขับตรงมาจนเห็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีพยาด้านขวา เยื้องไปทางซ้ายก็ถึง น้ำอ่าง สีพยา โดยธารน้ำจะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลสีพยาธารน้ำอ่างสีพยาน้ำตกสีพยา จังหวัดจันทบุรี
จากป้อมตำรวจขับรถเลี้ยวมาทางซ้ายตรงไปไม่ไกลก็ถึงน้ำตกสีพยาจะมีป้ายบอก สามารถจอดรถตรงจุดนี้ได้ครับ ถ้าขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปจุดที่เป็นน้ำตกถนนจะแคบและเจอทางชันสันเขา จอดรถจะลำบากหน่อยครับทางของธารน้ำที่ไหลมาจากจุดน้ำอ่างสีพยา

สุดทางของธารน้ำที่น้ำตกไหลลง จุดที่ธารน้ำไหลลงลักษณะจะเป็นหน้าผาสูงชันครับ

น้ำตกสีพยา ช่วงที่ถ่ายภาพน้ำจะน้อยครับ แต่ก็สวยงาม ธรรมชาติอยู่กลางชุมชน ไปดูภาพบริเวณรอบๆน้ำตกสีพยากันต่อครับ

น้ำตกสีพยา จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ตั้ง : ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here