ชุมชนตลาดพลอยศรีจันท์ จังหวัดจันทบุรี

0
1800

ชุมชนตลาดพลอยศรีจันท์ จังหวัดจันทบุรี


ชุมชนตลาดพลอยศรีจันท์ จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ตั้ง : ชุมชนย่อยที่ 16 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
Facebook : ตลาดพลอย Gems Street
ติดต่อ :
คุณ สุภาพร นิยมกิจ 081-9968-955
คุณ ประภัสสร ศรีโกศัย 081-6878-222
น.ต. พรพยนต์ เกลื้อนรัตน์ 087-5848-059

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here