ประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ

0
1806

ประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ
ประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาทพลวง ได้สืบทอดต่อกันมานับร้อยปี ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีคลาย
นับวันจะมากยิ่งขึ้น ในแต่ละปี ผู้มีศรัทธาจะหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย ในทุกปีของการเปิดเขาคิชฌกูฏ เพื่อให้บูชา
รอยพระพุทธบาท ที่ต้องใช้ความเพียรในการเดินทาง เพราะอยู่บนยอดเขา การขึ้นเขาคิชฌกูฏ จะมีสถานที่สำคัญให้
ได้กราบสักการะกัน ครับ จะมี ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เจดีย์กลางเขา ลานพระสิวลี พระนอนซึ่งจะเป็นก้อนศิลา ที่มีลักษณะเหมือนพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ พระมาลัย เนินพระเมตตา รอยเสือใหญ่ ประตูสวรรค์ พระเจ้าตากสินมหาราช ถ้ำปูฤษี หมอชีวกโกมารภัทร ลานพระบาท พระยืนปางอุ้มบาตร ศาลพระแม่กวนอิม และลานอิน มีการสร้างศาลพระอินทร์ไว้เป็นที่สักการะบูชา ที่ลานอินยังมีสถานที่ให้สักการะบูชาอีกมากมาย เช่น บาตรพระอานน บาตรพระโมคคัลลานะบาตรพระสารีบุตร เสมาธรรมจักร จนสุดเขตอุทยานพุทธชาด หรือที่เรียกว่า ผ้าแดง หนึ่งปีมีครั้งเดียว มากันนะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here