วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง จังหวัดสกลนคร

0
1343

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง จังหวัดสกลนคร
เป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยเดียวกันกับพระธาตุเชิงชุม แต่ศิลปการก่อสร้าง ผิดไปคนละแบบ พระธาตุองค์นี้ สร้างด้วยศิลาแลง แบบเดียวกับประสาท หินพิมายแต่มีขนาดเล็กกว่า เป็นปรางค์แบบขอม องค์พระธาตุ แบ่งเป็นหลายส่วน คือ ส่วนที่เป็นฐาน ส่วนที่เป็นองค์หลังคาและส่วนยอด ส่วนที่เป็นฐาน ก่อด้วยศิลาแลง ก้อนขนาดใหญ่มีเอวคอดกิ่วเหมือนพานดอกไม้ สูง ๑๘ เมตร กว้างด้านละ ๑๕ เมตร องค์เจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยม ส่วนที่เป็นหลังคาและยอด ปัจจุบันหักพังหมดแล้ว ยังคงเหลือแต่องค์พระธาตุ ซึ่งมีประตูและซุ้มประตูด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก
ยังพอเห็นความวิจิตรงดงามอยู่พอสมควร ด้านทิศตะวันออกต่อจากประตูออกมาก่อเป็นคูหายื่นออกมาข้างนอก ๓ เมตรมี บันได ๗ ขั้น ก่อนถึงองค์พระธาตุ วงกบประตูสลัก อย่างดี มีร่องรอยบัวแบบประตูโบราณทำด้วยศิลาแท่งใหญ่ บนซุ้มประตูสลักลวดลายงดงาม ด้านทิศเหนือ เป็นประตูเช่นเดียวกับ ด้านอื่นๆแต่ซากที่เหลืออยู่เด่นกว่า ประตูด้านอื่น


วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง จังหวัดสกลนคร
สถานที่ตั้ง : ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here