สถานที่ เที่ยว ที่กิน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

0
13365

สถานที่เที่ยว ที่กิน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
-มีทั้งหมด 12 ตำบล 90 หมู่บ้าน
-คำขวัญอำเภอ อำเภอขลุง
ผู้คนสามัคคี เมืองมีความสะอาด ธรรมชาติเขียวขจี มากมีกุ้งหอยปูปลา นานาผลไม้ ยิ่งใหญ่ป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ เขื่อนคีรีธาร แสนสำราญน้ำตกตรอกนอง
ขลุง,ซึ้ง,บ่อ,มาบไพ,เกวียนหัก,วังสรรพรส,ตะปอน,ตรอกนอง,บางชัน,ตกพรม,วันยาว,บ่อเวฬุ


สถานที่เที่ยว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
[ 8 สถานที่ท่องเที่ยว ]


1.น้ำตกตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อยู่ที่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


2.วัดตะปอนน้อย จันทบุรี
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


3.วัดเกวียนหัก จันทบุรี
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถนนขลุงพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

4.ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

5.น้ำตกมะกอก จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จันทบุรี


6.ท่าเรือเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


7.ศาลหลักเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ลิงค์ แผนที่ : Google Map

8.เกาะจิก จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here