ห้องปฎิบัติการอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา (ตรวจพลอย)

0
786

ห้องปฎิบัติการอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา (ตรวจพลอย)

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ณ ศูนย์สงเสริมอัญมณี
เวลา 8.30 – 16.30 น.

วันศุกร์-วันเสาร์ ณ อาคารจันท์เจมส์ชั้น 2
เวลา 9.00 – 17.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here