ยิ้มราตรี…ยิ้มสวัสดิ์ส่งเข้านอน

0
1058

สวัสดีจ้า
ยิ้มราตรี…ยิ้มสวัสดิ์ส่งเข้านอน

ยิ้มเข้าพรรษา
ยิ้มเพิ่มพูนสิ่งดี
ยิ้มให้มีใจที่ดี
ใจที่ไม่เบียดเบียน

พุดน้ำบุษย์ดุจพลอยร้อยคุณค่า
พรมจิตพากลิ่นหอมยอมสวยสม
บุษย์พุทธาธรรมแท้สร้างใจชม
มณีรมย์ไม้งามตามธรรมพา
ระคนครวญใคร่ถามตามตรึงจิต
มนุษย์พิศจิตดูสมค่าไหม
หมั่นเพิ่มนำพุทธะหลอมรวมใจ
เจ้าหอมไหม…ใจเจ้าหอม
ดลเรื่องดี
ขอบคุณทุกสิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here