ติดตามข่าวสารและข้อมูล สาธารณสุขแต่ละจังหวัดในประเทศไทย

0
1251

จะได้ติดตามข่าวสารและข้อมูล สาธารณสุขแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
1.จันทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
https://www.facebook.com/chanthaburihealthoffice
http://www.chpho.go.th
-โทร : 039 311 166
2.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
-https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา-1069486233106125
http://www.cco.moph.go.th/cco24/
3.ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
https://rayonghealth.com/web/
-โทร : 038-967415-7
4.ตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
http://www.trathealth.com
-โทร : 039-512355
5.ชลบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
http://www.cbo.moph.go.th
https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี-สสจชลบุรี-318251788326658
6.ปราจีนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
https://www.pri.moph.go.th
https://www.facebook.com/pho.prachin
-โทร :037 211 626
7.สระแก้ว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
http://www.sko.moph.go.th
https://www.facebook.com/sakaeo.moph
-โทร :โทร: 037 425 141-4
8.ยโสธร (มีแยกแต่ละคน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
https://www.facebook.com/yasopho
http://www.yasothon.moph.go.th/yasopho/FrontEnd/index.php
-โทร : 045 712233-4
ศูนย์สื่อสารโควิด จังหวัดยโสธร
https://www.facebook.com/SATYASOTHON
9.นครพนม
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
>https://www.npm.moph.go.th
>https://www.facebook.com/PR.PH.NKP
10. สกลนคร
สสจ.สกลนคร
>https://www.skko.moph.go.th/dward
>https://www.facebook.com/pr.skko
>โทร. 0-4271-1157
11.บุรีรัมย์
สสจ. บุรีรัมย์
>http://www.bro.moph.go.th
>https://www.facebook.com/brhealth
12.หนองคาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
>https://wwwnko.moph.go.th/main_new
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย-103214621129274
PR.Nongkhai สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
>https://www.facebook.com/PRD.nongkhai
13.มุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
>http://www.mdo.moph.go.th
>https://www.facebook.com/mophMukdahan
>โทร.042-611450
14.สุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
>http://surin.moph.go.th/SPHO/
>https://www.facebook.com/surinmoph
15.นครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
>http://www.korathealth.com/korathealth/index.php
>http://www.korathealth.com
>โทร. 044-465011-4
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
>https://www.facebook.com/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา-472531009808139
16.อุบลราชธานี 
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
>http://www.phoubon.in.th
>https://www.facebook.com/hss.phoubon
>http://www.phoubon.in.th
>โทร. 0-4524-3301
17.ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
>https://www.facebook.com/kkpho.go.th
>http://www.kkpho.go.th
โทร : 043 221 125
18.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
>https://www.facebook.com/sisaketpublichealth
>http://www.ssko.moph.go.th/av/
>โทร 045-616040-6
19.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
>https://www.facebook.com/publicsasuk101
>http://www.sasuk101.moph.go.th/
20.ชัยภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
>https://www.facebook.com/ssjchaiyaphum
>https://cpho.moph.go.th
>โทร 044 811 691
21.กาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
>https://www.facebook.com/KalasinPHO
>https://www.facebook.com/covid19ksn/
>โทร 043 019 760
22.มหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
>https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม-641312823034246
>http://mkho.moph.go.th/
>โทร 095-1807712
23.เลย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
>https://www.facebook.com/loeiMOPH
>https://covid.loei.go.th/frontpage
24.หนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู-246599862697693
25.บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
>https://www.facebook.com/bkpho
>https://bkpho.moph.go.th/
>โทร 042 492 046
26.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ-359271590820474
>http://www.amno.moph.go.th/amno_new/
>โทร 045 523 250
>สายด่วนโทร 08 6651 5424 , 09 0241 0098 , 09 3323 4686 และ 09 5192 4903
27.อุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
>https://www.facebook.com/udpho
>https://www.udo.moph.go.th
>โทร 042 222 356
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
>https://www.facebook.com/pr.prd.udonthani
28. เชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
>https://www.facebook.com/SanaknganSatharnsukhCanghwadCheiyngray
>http://61.19.32.21/moph/
>โทร 053 910 300
29. เชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
>https://www.facebook.com/chiangmaihealth
>https://www.chiangmaihealth.go.th/
>โทร 053-211048-50
30. น่าน
สำนักงานสาธารณสุขน่าน
>https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/
>https://www.facebook.com/PR.ssjnan
>โทร 054-600070, 054-600075
31. พะเยา
สำนักงานสาธารณสุขพะเยา
>http://www.pyomoph.go.th
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา-1686619558230399
>โทร 054-409-199
32. แพร่
สำนักงานสาธารณสุขแพร่
>http://www.pro.moph.go.th/w54
>https://www.facebook.com/pho00041
>โทร 054 511 145
33. แม่ฮ่องสอน
สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน
>https://www.facebook.com/MHSO.MOPH
>http://www.mhso.moph.go.th/mhs/index_2.php
>โทร 053 611 281
34. ลำปาง 
สำนักงานสาธารณสุขลำปาง
>http://www.lpho.go.th
>โทร. 054 227526-8
35. ลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขลำพูน
>https://www.lamphunhealth.go.th
>โทร. 053-093725
36. อุตรดิตถ์ 
สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์
>https://www.facebook.com/PR.NEWS.NCD
>http://uto.moph.go.th/2018/web
>โทร 055-411439
37. กรุงเทพ 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
>https://www.facebook.com/bma.health
>http://www.bangkok.go.th/health
>โทร 02 245 4964
38. ชัยนาท
สำนักงานสาธารณสุขชัยนาท
>https://www.facebook.com/ChainatPublicHealthProvince/
>http://province.moph.go.th/chainat/
>โทร 056 405 518
39.นครนายก 
สำนักงานสาธารณสุขนครนายก
>https://www.facebook.com/nophnayok
>https://www.facebook.com/nayok.healthland2021
>http://nayok.moph.go.th/
>โทร 037 386 388-90
40.นครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขนครปฐม
>https://www.facebook.com/nakhonpathompublichealth
>http://nptho.moph.go.th
>โทร 034 213 279
41.นครสวรรค์ 
สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์
>https://www.facebook.com/nsn.moph.go.th
>https://www.nsn.moph.go.th/
>โทร 056 232 001
42.นนทบุรี 
สำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี-944802815716443
>https://ssjnonthaburi.moph.go.th
>โทร 02 9503071
43.ปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี
> https://www.facebook.com/pte.moph
> โทร 02 581 6454
44.อยุธยา 
สำนักงานสาธารณสุขอยุธยา
>https://www.facebook.com/ssj.ayo
>http://www.ayo.moph.go.th/main/index.php
45.พิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร
>https://www.facebook.com/phichitpublichealth
>http://www.ppho.go.th
> โทร 056-990354-7
46.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก
>https://www.facebook.com/plkhealth
>http://www.plkhealth.go.th
>โทร 055 252 052
47.เพชรบูรณ์ 
สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์
>https://www.facebook.com/phetchabunhealth
>http://www.phetchabunhealth.go.th/
>โทร 056 711 010
48.ลพบุรี
สำนักงานสาธารณสุขลพบุรี
>http://wwwlbo.moph.go.th
>https://www.facebook.com/lbmoph
>โทร : 036-689-689, 036-689-685 และ 036-689-686
49.สมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขสมุทรปราการ
>http://www.spko.moph.go.th/
>https://www.facebook.com/SanaknganSatharnsukhCanghwadSmuthrprakar
>https://www.facebook.com/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ-100290488181126
50.สมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
>https://www.facebook.com/สาธารณสุขสมุทรสงคราม-110285753922353
>http://skmo.moph.go.th
51.สมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
>https://www.facebook.com/SsjSkOffice
>http://skno.moph.go.th/sk/
>โทร : 034-871276
52.สิงห์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี-797251443717354
>https://sbo.moph.go.th
53.สุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
>https://www.skto.moph.go.th/
>https://www.facebook.com/sktomoph
>โทร : 0 5561 3375, 0 5561 2258
54.สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
>https://www.facebook.com/ssjsuphan
>http://spo.moph.go.th
55.สระบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
>https://www.facebook.com/Saraburi.Provincial.Health.Office
>http://www.sro.moph.go.th/
>โทร : 036 211 015
56.อ่างทอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
>https://www.facebook.com/pratoangthong
>https://www.ato.moph.go.th
>โทร : 035 615555
57.อุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
>http://uthaihealth.moph.go.th/uthaihealth/index.php
>โทร : 0-5651-2160 0-5651-3767 0-5651-3880 0-5651-1565
58.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
>https://www.facebook.com/AePRmatter
>https://kpo.go.th/webkpo/
59.ตาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
>https://www.facebook.com/takmoph/
>http://www.tako.moph.go.th/takmoph2016/
>โทร 0-5551-8100
60.กาญจนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี-111722043800710
>โทร : 034 512 961
61.ราชบุรี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
>https://www.rbpho.moph.go.th
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี-222389184454020
>โทร : 032-328101-107
62.เพชรบุรี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
>https://www.facebook.com/phetburihealth
>http://www.pbro.moph.go.th
>โทร : 032-425100
63.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
>https://www.facebook.com/ssjpcko
>http://www.pcko.moph.go.th
>โทร : 032-611053
64. กระบี่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
>https://www.facebook.com/kboph
>http://203.157.232.108/webkbo61/
>โทร : 075-611012-3
65. ชุมพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร-125820281218092
>http://www.cmpo.moph.go.th/cmp3/
>โทร : 077-511040
66. ตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
>http://www.tro.moph.go.th
>https://www.facebook.com/สื่อสารความเสี่ยง-Risk-Communication-EOC-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง-261141961166928
67. นครศรีธรรมราช
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช-959371240806384
>http://www.nakhonsihealth.org
>โทร : 075 343 409
68. นราธิวาส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
>https://www.facebook.com/NaraPublicHealth
>http://www.ntwo.moph.go.th/
>โทร : 07353205859
69. ปัตตานี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
>https://www.ptn.moph.go.th
>https://www.facebook.com/ptn.moph.go.th/
>https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี-1488908228050175/
70. พังงา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
>http://www.pngo.moph.go.th
>https://www.facebook.com/pngo.moph
71. พัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
>http://www2.ptho.moph.go.th/
>https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง-431601714002427/
72. ภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
>http://www.pkto.moph.go.th
>https://www.facebook.com/83ssj
>โทร : 076 211 330
73. ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
>https://www.facebook.com/ylomoph
>http://www.ylo.moph.go.th/
>โทร : 073-212008
74. ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
>http://www.rno.moph.go.th
>https://www.facebook.com/ssjranong
>โทร : 077 811 076
75. สงขลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
>https://www.skho.moph.go.th/intro.php
>https://www.facebook.com/สาธารณสุข-จังหวัดสงขลา-1923135811237510/
>โทร : 0-7432-6091-7, 0-7432-6093-6
76. สตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
>https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์-สสจสตูล-213069175877661
>http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/
77. สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
>http://www.stpho.go.th/
>PRSurat-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here