สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดจันทบุรี 2564

0
446

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดจันทบุรี 2564

**เดือน พฤศจิกายน 2564**
1 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 137 ราย / เสียชีวิต 0
2 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 168 ราย / เสียชีวิต 0
3 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 176 ราย / เสียชีวิต 1
4 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 159 ราย / เสียชีวิต 0
5 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 123 ราย / เสียชีวิต 2
6 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 157 ราย / เสียชีวิต 0
7 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 88 ราย / เสียชีวิต 1
8 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 117 ราย / เสียชีวิต 0
9 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 138 ราย / เสียชีวิต 1
10 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 132 ราย / เสียชีวิต 1
11 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 106 ราย / เสียชีวิต 0
12 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 124 ราย / เสียชีวิต 0
13 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 114 ราย / เสียชีวิต 2
14 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 67 ราย / เสียชีวิต 0
15 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 83 ราย / เสียชีวิต 1
16 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 87 ราย / เสียชีวิต 3
17 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 112 ราย / เสียชีวิต 1
18 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 112 ราย / เสียชีวิต 0
19 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 105 ราย / เสียชีวิต 2
20 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 87 ราย / เสียชีวิต 0
21 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 53 ราย / เสียชีวิต 1
22 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 81 ราย / เสียชีวิต 0
23 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 88 ราย / เสียชีวิต 0
24 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 76 ราย / เสียชีวิต 1
25 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 52 ราย / เสียชีวิต 3
26 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 52 ราย / เสียชีวิต 3
27 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 60 ราย / เสียชีวิต 3
28 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 70 ราย / เสียชีวิต 1
29 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 48 ราย / เสียชีวิต 1
30 พฤศจิกายน 2564 / ติดเชื้อใหม่ 57ราย / เสียชีวิต 0

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here