วัด ในจังหวัดสกลนคร

0
458

จังหวัดสกลนคร (Sakon Nakhon Province)

อำเภอเมืองสกลนคร


01. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (วัดพระธาตุเชิงชุม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

02. วัดป่าสุทธาวาส (วัดสุทธาวาส) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
03. วัดบ้านนาอ้อย (วัดนาอ้อย)
04. วัดสะพานคำ
05. วัดกกส้มโฮง
06. วัดแจ้งแสงอรุณ
07. วัดนาเวง

08. วัดศรีสระเกษ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
09. วัดศรีสุมังคล์
10. วัดสว่างเต็กสมบูรณ์
11. วัดหนองทรายขาว
12. วัดหนองสิม
13. วัดเหนือ
14. วัดบ้านกกส้มโฮง
15. วัดป่าธาราธรรมาราม
16. วัดป่าภูธรพิทักษ์


17. วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

18. วัดโพธิ์ชัย


19. วัดศรีชมพู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

11. วัดศรีโพนเมือง
12. วัดป่าวิริยาราม
13. วัดยางอาจ
14. วัดศิริชมภูเรืองรัตนาราม
15. วัดหนองน้ำใส
16. วัดโคกก่อง
17. วัดโคกสูง
18. วัดดงแต้
19. วัดท่าช้างวัฒนาราม
20. วัดบึงแดง
21. วัดดงมะไฟ


22. วัดถ้ำผาแด่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

23. วัดสอนประชาราม
24. วัดสุปัฏชัยยาราม
25. วัดสุวรรณมงคล
26. วัดหนองไผ่
27. วัดอุดมมงคล
28. วัดป่าหนองไผ่
29. วัดพิกาญจนาราม
30. วัดโพนแดง (วัดบ้านโพนแดง)
31. วัดศรีชุมพล
32. วัดศรีสะอาด
33. วัดดอนก้อม
34. วัดนามน
35. วัดบ้านนายอ (วัดนายอ)


36. วัดพระธาตุดุม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

37. วัดกกกอก
38. วัดขามเฒ่า
39. วัดคูสนาม
40. วัดฉิมพลี
41. วัดพังเม็ก
42. วัดโพนงาม (วัดบูรพาภิรมย์)
43. วัดลำห้วยนาคำ
44. วัดวงค์ศรีดาราม
45. วัดศรีทัศน์
46. วัดศรีบุญเรือง
47. วัดสว่างสามัคคี
48. วัดสะพานศรี
49. วัดอัมพวัน
50. วัดโคกเลาะน้อยวนาราม
51. วัดเจริญสุขรังษี
52. วัดดงมะไฟ
53. วัดแดนโมกขวดี
54. วัดน้อยหัวคู
55. วัดป่านาคาราม
56. วัดโพธิ์ชัย
57. วัดโพธิ์ศรี
58. วัดศรีจอมพล
59. วัดศรีสว่างพัฒนา
60. วัดห้วยปลาใย
61. วัดท่าเยี่ยม
62. วัดโนนหอม
63. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
64. วัดโพนยางคำ
65. วัดโพธิ์ชัย
66. วัดโพธิ์ศรี
67. วัดโพธิสมพร (วัดโพธิ์สมพร)
68. วัดศรีรัตนาราม
69. วัดศรีวิทยาลัย
70. วัดศิริทัศน์ดาราม
71. วัดสะอาดสามัคคีธรรม
72. วัดหนองหอย
73. วัดโนนแจ้ง
74. วัดโนนเบ็ญสมัคคยาราม
75. วัดบัวศรี
76. วัดบุญศรีสันติสุข
77. วัดป่านภาพิทักษ์


78. วัดพระพุทธไสยาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

79. วัดประดู่ธรรมาวาส
80. วัดศรีประดิษฐาราม (วัดศรีประดิษฐ์ฐาราม)
81. วัดสุพรรณหงษ์วนาราม
82. วัดสุวรรณสามัคคี
83. วัดกุดจิก
84. วัดกุดไผท
85. วัดไตรมิตรวิทยาราม
86. วัดม่วงลาย
87. วัดป่าแพง
88. วัดโพธิ์ศรีวราราม
89. วัดมหาพรหมโพธิราช
90. วัดวิสุทธิจินดา
91. วัดศรีทอง
92. วัดเหล่ามะแงว
93. วัดดงชน (วัดป่าดงชน)
94. วัดไทรทอง
95. วัดบ้านแมด
96. วัดป่าบูรพาราม
97. วัดประชานิยม
98. วัดป่าพังขว้างใต้
99. วัดป่าสามัคคีธรรม
100. วัดภูดานฮัง
101. วัดศิริมงคล
102. วัดสว่างรัตนาราม
103. วัดสามัคคีธรรม
104. วัดสุมังคลาราม
105. วัดชัยศรี
106. วัดดอยด่านรัง
107. วัดทุ่งรวงทอง
108. วัดโนนชลประทานรังสฤษฎิ์
109. วัดโนนสวรรค์
110. วัดโพธิ์ศรี
111. วัดศิริพัฒนาราม (วัดศรีพัฒนาราม)
112. วัดหนองแดง
113. วัดเหล่าปอแดง
114. วัดกกส้มโฮง
115. วัดกลางศรีเชียงใหม่
116. วัดไชยศิริมงคล
117. วัดบ้านดอนยาง
118. วัดโนนสวรรค์
119. วัดป่าหัวเมย
120. วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองลาด
121. วัดศรีปัญญาราม
122. วัดสว่างอารมณ์
123. วัดกลางสามัคคี
124. วัดโนนสมบูรณ์
125. วัดบ้านดงพัฒนา
126. วัดหนองบัวใหญ่
127. วัดบ้านห้วยยาง
128. วัดพรมพิพักษ์
129. วัดพะเนาว์ (วัดบ้านพะเนาว์)
130. วัดศรีสระพังทอง
131. วัดสังคมโพธาราม
132. วัดโอภาสสกลธรรมาราม
133. วัดคลองไผ่พัฒนา
134. วัดดอนสีดาราม
135. วัดนาคำ
136. วัดบ้านบอน
137. วัดแจ้งสว่าง
138. วัดเทพกัญญาราม
139. วัดน้อยจอมศรี
140. วัดป่าโนนนิวาส
141. วัดป่าหนองสองห้อง
142. วัดพรหมหัวบึง
143. วัดศรีษะทอง


144. วัดศรีสุขสำราญ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
145.วัดสว่างอารมณ์
146. วัดโอภาสธรรมมานิมิตร


อำเภอภูพาน
147. วัดกาญจนวนาราม
148. วัดโคกภูเก่า
149. วัดโคกภูใหม่
150. วัดจัดระเบียบคุณาราม
151. วัดถ้ำวิสุทธิมงคลวนาราม
152. วัดป่าบ้านหล่ม
153. วัดศิริมงคลวนาราม
154. วัดสันติสุข
155. วัดหลุบเลา
156. วัดหลุบเลาน้อย
157. วัดใหม่พัฒนาวนาราม
158. วัดชมภูพานวนาราม
159. วัดบ้านสร้างค้อ
160. วัดบูรพาราม
170. วัดป่าชมภูพาน
171. วัดพวงชมพู (วัดบ้านต้อน)
172. วัดสร้างแก้วน้อย
173. วัดสร้างค้อ
174. วัดอุดมนิยมธรรม
175. วัดป่านาผาง
176. วัดศรีดาหนองครอง
177. วัดศรีอุดมพร
178. วัดหนองครอง
179. วัดห้วยนาค
180. วัดกกปลาซิว
181. วัดโนนสะอาด
182. วัดโนนสูง
183. วัดบ้านกกโด่
184. วัดบ้านนาห้วยนาค
185. วัดป่าเทพนิมิตร
186. วัดป่าอุดมธรรม
187. วัดยางโล้น
188. วัดหนองส่าน (วัดบ้านหนองส่าน)
189. วัดนางเติ่ง
190. วัดบ่อเดือนห้า
191. วัดบ้านคำเพิ่ม


อำเภอกุสุมาลย์
192. วัดศรีบุญเรือง
193. วัดศรีโพนเมือง
194. วัดศิริมงคล
195. วัดสว่างอารมณ์
196. วัดหนองเค็ม
197. วัดกลางวิทยา
198. วัดกุดสะกอย
199. วัดไตรคามวาสี
200. วัดโพธิ์ศรี
201. วัดราษฎร์บำรุง
202. วัดศรีลำดวน
203. วัดสนามบิน
204. วัดสามัคคีธรรม
205. วัดหนองบัวสร้าง
206. วัดแก้งท่าลับ
207. วัดจันทรังษี
208. วัดบ้านบ่อพังแคน
209. วัดป่ารัตนมงคล
210. วัดโพธิ์ชัย
211. วัดศรีชมพู
212. วัดศิริสุภา
213. วัดสันติกุสุมาลย์
214. วัดกลาง
215. วัดโนนสะอาด
216. วัดโพนธาราม
217. วัดมัชฌิมาวาส
218. วัดราษฎร์บำรุง
219. วัดโพธิ์ศรี
220. วัดศิริมงคล
221. วัดสามัคคีเทวนาราม
222. วัดสามัคคีศรีดาราม
223. วัดนาดอกไม้
224. วัดนาโพธิ์
225. วัดป่าเทพาราม
226. วัดโพธิ์ชัย
227. วัดโพธิ์ชัย
228. วัดศรีดงคำ
229. วัดหนองปลาตอง
230. วัดบ้านกุงศรี
231. วัดบ้านซ่งเต่า


อำเภอเจริญศิลป์
232. วัดภูกำพร้าเทพนิมิต
233. วัดศรีคำเม็ก
234. วัดศิริพันธวงค์
235. วัดสามัคคีพัฒนา
236. วัดคำเม็กพัฒนา
237. วัดทักษิณวนาราม
238. วัดบูรพาภิรมณ์
239. วัดโพธิ์ชัย
240. วัดป่าชัยมงคล
241. วัดป่าภูหินกอง
242. วัดป่าฮังแหลว
243. วัดศรีสุข
244. วัดศิริราษฏร์วัฒนา
245. วัดสว่างอารมณ์
246. วัดเจริญพัฒนา
247. วัดเจริญศิลป์
248. วัดนาสมบูรณ์
249. วัดโนนเจริญธรรม
250. วัดโนนแสนคำ
251. วัดป่าแกดำ
252. วัดโนนเดื่อดอนทุ่ม
253. วัดลุมพินีวัน
254. วัดหนองโจด
255. วัดคำเจริญ
256. วัดโคกเจริญ
257. วัดป่าโนนชาด
258. วัดป่าบ้านทุ่ง
259. วัดศรีกมโลวาส
260. วัดศิริวราราม
261. วัดสามัคคีวราราม
262. วัดครองธรรมิการาม
263. วัดคำเจริญ
264. วัดบูรพาราม
265. วัดนิโครธ
266. วัดประชาสามัคคี
267. วัดป่าแสงธรรม
268. วัดโพธาราม
269. วัดสงบอารมณ์
270. วัดชัยชนะหนองน้อย
271. วัดดอนธาตุวิลัย
272. วัดดอนสร้างไพร
273. วัดทุ่งมนศิริพลเมือง


อำเภอกุดบาก
274. วัดค้อใหญ่
275. วัดเทพวิสุทธาราม
276. วัดบ้านงิ้ว
277. วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
278. วัดป่าญาณสัมมานุสรณ์
279. วัดกลางภู
280. วัดกุดไห
281. วัดค้อน้อย
282. วัดบ้านบัว
283. วัดมงคลวีระพันธ์
284. วัดกุดบาก
285. วัดกุดแฮด
286. วัดป่าถิราวาส
287. วัดโพธิสมพร
288. วัดโพนงาม
289. วัดศรีแก้ว
290. วัดหนองค้า
291. วัดหนองสะไน
292. วัดอุดมธรรมวนาราม
293. วัดเชิงดอย
294. วัดนาขาม
295. วัดนาม่อง
296. วัดนาม่องดงนิมิตร
297. วัดโนนสวรรค์


อำเภอพรรณานิคม
298. วัดพระธาตุโพนทอง
299. วัดโพธิ์ชัย
300. วัดสุทธิมงคล
301. วัดอุฒาจารย์
302. วัดป่าภูไทสามัคคี
303. วัดป่าอุดมสมพร
304. วัดศรีธรรมสมโพธิ
305. วัดศรีบุญเรือง
306. วัดศรีษะตะคลอง
307. วัดศรีสวาส
308. วัดสมศรี
309. วัดสารีวาส
310. วัดคลองใหม่
311. วัดป่าดอนม่วง
312. วัดโพธิ์ชัย
313. วัดมหาสมณกิจภาวนา
314. วัดพระธาตุภูเพ็ก
315. วัดโพธิ์คำ
316. วัดศรีจันทร์
317. วัดสุวรรณธาดาราม
318. วัดจินดามณี
319. วัดแจ้งแสงอรุณ
320. วัดโนนสวรรค์
321. วัดบดมาดสามัคคี
322. วัดป่านิโรธมรรคาลัย
323. วัดรัฐภูมิ
324. วัดศรีธรรมราช
325. วัดศรีบุญเรือง
326. วัดศรีราชไตรภรณ์
327. วัดศรีสุภักดิ์
328. วัดกลาง
329. วัดทุมทอง
330. วัดไทรทอง
331. วัดโนนสูง
332. วัดโพธิ์ศรีแก้ว
333. วัดโพนธรรม
334. วัดภูริทัตตถิราวาส
335. วัดสุธรรมาราม
336. วัดเขาวง
337. วัดแจ้งโพธิ์ชัย
338. วัดถ้ำพระนาใน
339. วัดศรีปทุมวนาราม
340. วัดศรีรัตนาราม
341. วัดศรีสวัสดิ์
342. วัดสระพังทอง
343. วัดสันติวิมุตยาราม
344. วัดสันติสังฆาราม
345. วัดแสนสำราญ


346. วัดคำประมง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
347. วัดป่าบุญไสว
348. วัดพุทธาวาส
349. วัดศรีกบิลพรหม
350. วัดป่าดอนประดู่
351. วัดป่าบ้านไร่
352. วัดไผ่ล้อม
353. วัดโพนบก
354. วัดรัตนมงคล
355. วัดศรีชมภู
356. วัดสิทธิบังคม
357. วัดอาจาโรรังสี
358. วัดถ้ำขาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
359. วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า
360. วัดเทพสวัสดิ์
361. วัดนิวาสถาน
362. วัดป่ากลางโนนภู่
363. วัดจันทร์
364. วัดจันทรนิมิต
365. วัดเจ้าผู้ข้า
366. วัดแจ้ง
367. วัดตาลสุม
368. วัดโสตถิผล
369. วัดบะหัวเมย
370. วัดป่าผาอินทร์
371. วัดป่ายอดแก้ว
372. วัดป่าแสนสุข
373. วัดโพธิ์ศรี
374. วัดราษฎร์ศรัทธา
375. วัดศิริดำรงวนาราม
376. วัดสว่างจิตร
377. วัดอัมพวนาราม
378. วัดท่าวังหิน
379. วัดศรีแก้ว
380. วัดศรีบุญเรือง
381.วัดสามัคคีธรรม
382. วัดสุวรรณวาลี


อำเภอพังโคน
383. วัดศรีจอมธาตุ
384. วัดศรีจำปาชนบท
385. วัดศรีบุญเรือง
386. วัดศิริมงคล (วัดสิริมงคล)
387. วัดสามัคคีธรรม
388. วัดสายแก้ว
389. วัดแก้งคอย
390. วัดศรีคูณพัฒนา
391. วัดบูรพาราม
392. วัดโพธิญาณ
393. วัดสันติราชวราราม
394. วัดโสภณพัฒนา
395. วัดเหนือศรีสะอาด
396. วัดเขื่อนสามัคคี
397. วัดโคกสะอาด (วัดศรีชมภู)
398. วัดทองบุญญาราม
399. วัดเทพนิมิตสามัคคี
340. วัดโพธิ์ชัย
341. วัดวิไล
342. วัดศรีชมพู
343. วัดศรีสมพร
344. วัดสว่างแจ้ง
345. วัดอรัญญิกาวาส
346. วัดท่าลาด (วัดหอมศรัทธาธรรม)
347. วัดธาตุวิไลกลาง
348. วัดประชาพินิจ
349. วัดโพธิสัตว์หิรัญญเขต
350. วัดวีระธรรม
351. วัดศรีโพธิ์ชัย
352. วัดศรีสมพร
353. วัดศิริสมบูรณ์ (วัดสิริสมบูรณ์)
354. วัดหนองโจด (วัดมิ่งมงคล)
355. วัดหนองนกกด
356. วัดอุตรดาราม
357. วัดเขื่อนบุบผาราม
358. วัดดงสวรรค (วัดสามัคคีพัฒนาราม)
359. วัดป่าเจติยานุสรณ์
360. วัดท่าสาด
361. วัดนาล้อม
362. วัดโนนสะอาด (วัดอินทราพร)
363. วัดป่าวิสุทธิมรรค
364. วัดสิริมังคลาราม
365. วัดเสียวสวาท
366. วัดอัมพวัน
367. วัดโคกสามัคคี
368. วัดเจริญคุณ
369. วัดชัยมงคล


อำเภอวาริชภูมิ
370. วัดป่าสุขุมวารี
371. วัดภูเงิน
372. วัดเวฬุวัน
373. วัดศรีบุญเรือง
374. วัดศรีสะอาด
375. วัดสระแก้ววารีราม
376. วัดอารามแสงอรุณ
377. วัดกุดตะกาบ
378. วัดทวีวิทยาราม
379. วัดธาตุศรีมงคล
380. วัดโนนกลาง
381. วัดโนนสะเคียน
382. วัดบ้านดงศรีชมภู
383. วัดบ้านเหล่าสามัคคี
384. วัดป่าบ้านโพนทอง
385. วัดป่าโนนตูม
386. วัดป่ามุจจลินทร์
387. วัดป่ารัตนโสภณ
388. วัดพรสวรรค์
389. วัดรามวิทยาลัย
390. วัดราษฎร์นิยม
391. วัดศรีโพธิ์คำ
392. วัดศรีมณีวัลย์
393. วัดศรีวรารมณ์
394. วัดสว่างอารมณ์
395. วัดเจริญศรัทธาราษฎร์
396. วัดชลประทานน้ำอูน
397. วัดดงคำโพธิ์
398. วัดดงเชียงเครือ
399. วัดธาตุศรีสมพร
400. วัดโนนฤาษี
401. วัดโคกสะอาด
402. วัดธรรมมาภิรตาราม
403. วัดป่าบ้านขาว
404. วัดป่าราษฏร์สามัคคี
405. วัดโพธิ์ชัย
406. วัดราษฏร์ประดิษฐ์
407. วัดศรีบุญเรือง
408. วัดคอนสวรรค์

409. วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
410. วัดป่าโจด
411. วัดป่าแสงสว่าง
412. วัดศิริมงคล
413. วัดรัฐภูมิ
414. วัดศรีวิไลวโรดม
415. วัดศิริชัยมงคล
416. วัดสระแก้ว
417. วัดสว่างเชิงดอย
418. วัดสุรินทร์ราษฏร์
419. วัดอ่างข้าวทิพย์
420. วัดโชติการาม
421. วัดไตรทอง
422. วัดธรรมบวร
423. วัดประสิทธิ์สังวร


อำเภอนิคมน้ำอูน
424. วัดโพธิ์ชัย
425. วัดศรีสำราญ
426. วัดนิคมพัฒนา
427. วัดโพนสูง
428. วัดศรีชมภู
429. วัดศิริมงคล
430. วัดทันสมัย
431. วัดป่าหนองปลิง
432. วัดโนนหัวช้าง
433. วัดนาล้อม
434. วัดโนนสูง
435. วัดสุวรรณราษฎร์
436. วัดหนองปลิงพุ่ม
437. วัดกลางโพธิ์ชัย
438. วัดดงภูทอง


อำเภอวานรนิวาส 
439. วัดป่าวังบงน้อย
440. วัดพรมวาศรี
441. วัดพรสวรรค์
442. วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม
443. วัดวังบงสามัคคี
444. วัดสระเกษ
445. วัดสุวรรณคีรีวนาราม
446. วัดเสบุญเรือง
447. วัดกุดเรือคำ
448. วัดคีรีวิหาร
449. วัดจอมแจ้ง
450. วัดดอนสวรรค์
451. วัดไตรภูมิ
452. วัดธรรมนิเวศวนาราม
453. วัดโนนวิเวกศรีเมือง
454. วัดบูรพานิวาส
455. วัดป่าติ้ว
456. วัดป่าวงค์พนาวัลย์
457. วัดป่าศรีไพรวัลย์
458. วัดป่าศรีสมพร
459. วัดโพนงาม
460. วัดศรีบุญเรือง
461. วัดศรีไพรวัลย์
462. วัดศิริมงคล
463. วัดคำสำราญ
464. วัดไชยวาฬ
465. วัดท่าเดื่อ
466. วัดเนินโพธิ์ทอง
467. วัดโนนแพง
468. วัดป่ามงคลธรรม
469. วัดศรีสะอาด
470. วัดศรีสังวรณ์
471. วัดสุทธาวาส
472. วัดใหม่อินทร์ภูมิ (วัดใหม่อินทภูมิ)
473. วัดขัวก่าย
474. วัดโคกผัุกหวาน
475. วัดโนนสว่าง
476. วัดโพธิ์ชัย
477. วัดประชาสามัคคี
478. วัดโพธิ์ศรีแก้ว
479. วัดศรีนวล
480. วัดศรีบุญเรือง
481. วัดศรีมงคล
482. วัดศรีสมพร
483. วัดจอมแจ้ง
484. วัดโนนชนะสังคม
485. วัดโนนสว่างภิรมย์
486. วัดประชารังสรรค์
487. วัดป่าอรัญญิการาม
488. วัดโพธิ์ชัย
489. วัดศรีวิลัย
490. วัดศรีสว่างวนาราม
491. วัดคำปลาขาว
492. วัดโคกแสง
493. วัดป่าแก้วเจริญธรรม
494. วัดป่าอุดมสังฆกิจ
495. วัดศรีชมชื่น
496. วัดศรีบุญเรือง
497. วัดศรีสมพร
498. วัดศรีสวัสดิ์
499. วัดศรีสะอาด
500. วัดศรีสุมังค์
501. วัดสุนทรียาราม
502. วัดอัมพวัน
503. วัดเกาะฉิมพลี (วัดเกาะสิมพลี)
504. วัดจอมแจ้ง
505. วัดธาตุศรีทอง
506. วัดประกวดคีรีขันธ์
507. วัดป่าหนองนาแซง
508. วัดป่าศรีวิชัย
509. วัดโพธิ์ศรี
510. วัดศรีบุญเรือง
511. วัดศิริพัฒนา
512. วัดสามัคคีปัญญาราม
513. วัดหัวนา
514. วัดอินทรไชยวาสี
515. วัดขัวสูง
516. วัดดอนแดงประชาอุทิศ
517. วัดตลิ่งเกษม
518. วัดโนนศรีวิชัย
519. วัดโนนอุดม
520. วัดป่าโคกสะอาด
521. วัดป่าบ้านแก้ง
522. วัดป่าศรีบุญเรือง
523. วัดโพนสวรรค์
524. วัดใหม่แสงอรุณ
525. วัดกลางธรรมคุณ
526. วัดป่าสามัคคีธรรม
527. วัดศรีมงคล
528. วัดศรีรัตนมงคล
258. วัดคีรีวงกต
529. วัดโนนสุวรรณ
530. วัดบ้านโพนสว่าง
531. วัดป่าอรัญญาวาส
532. วัดโพนแร่
533. วัดศรีบุญเรือง
534. วัดหนองแวงดอนดู่
535. วัดอรัญวิเวก
536. วัดกัลยาณธัมโม
537. วัดกุดยางชุม
538. วัดจำปาศิลาวาส
539. วัดป่าเยระมะณี
540. วัดป่าหัวนา
541. วัดศรีชมชื่น
542. วัดศรีบุญเรือง
543. วัดศรีสำราญ
544. วัดโพธิ์ศรี
545. วัดศรีบุญธรรม
546. วัดศรีบุญเรือง
547. วัดศรีสะอาด
548. วัดศรีสะอาดดำรงค์ธรรม
549. วัดโสภณธรรมาราม
550. วัดเชตุพน
551. วัดป่าอัมพวัน
552. วัดโพธิ์ชัย
553. วัดศรีมงคล
554. วัดศิริมงคลธรรม
555. วัดคอนสวรรค์
556. วัดมรรคาคีรีขันธ์
557. วัดศรีวิลัย
558. วัดศรีสำราญ
559. วัดดอนสวรรค์


อำเภอคำตากล้า 
560. วัดสว่างสามัคคี
561. วัดสว่างอารมย์
562. วัดบูรพา
563. วัดมหาชัย
564. วัดศรีบุญเรือง
565. วัดโพธิ์ชัย
566. วัดศรีดอกแก้ว
567. วัดศรีบุญเรือง
568. วัดศรีอุดมพร
569. วัดอ้อมแก้ว
570. วัดจูมศรี
571. วัดไตรสิกขาราม
572. วัดเทพพิทักษ์
573. วัดนิพเพธพลาราม
574. วัดป่าบ้านตาด
575. วัดป่าหนองบัวสิม
576. วัดโพธิ์ชัย
577. วัดโพนก่อศรีชมภู
578. วัดศรีบุญเรือง
579. วัดสว่างอารมย์
580. วัดสิงหาญ
581. วัดไตรท่าศรีสงคราม
582. วัดทุ่งถาวร
583. วัดโนนสมบูรณ์
584. วัดศรีบุญเรือง
585. วัดสระพังทอง
586. วัดสันติสุขพัฒนา
587. วัดแสงมณีวนาราม
589. วัดจอมแจ้ง
590. วัดดงสามัคคีธรรม


อำเภอบ้านม่วง
591. วัดศรีชมชื่น
592. วัดศรีดอกกาว
593. วัดศรีสะอาด
594. วัดบุปผาราม
595. วัดป่าดงหวาย
596. วัดป่าแสงธรรม
597. วัดโพธิ์ชัย
598. วัดโพธิ์ศิลา
599. วัดศิริสมภรณ์
600. วัดสามัคคีคุณาราม
601. วัดอัมพวัน
602. วัดเจริญราษฏร์บำรุง
603. วัดเจริญสามัคคีธรรม
604. วัดชัยมงคล
605. วัดทุ่งสว่าง
606. วัดป่าด่านไชโย
607. วัดป่าสันติธรรมวนาราม
608. วัดศรีสะถาน
609. วัดศิริมงคล
670. วัดสันติธรรม
671. วัดหนองลาด
672. วัดป่าท่ากระดัน
673. วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์
674. วัดปทุมรัตนาราม
675. วัดดงหม้อทอง
676. วัดโนนสะอาด
677. วัดป่าแสงอรุณ
678. วัดมนตรีคณารักษ์
679. วัดวิหารธรรมาราม
680. วัดศรีคูณ
681. วัดแสงอรุณ
682. วัดคำปลาฝา
683. วัดคำยาง
684. วัดจุมพล
685. วัดเทวกุญชร
686. วัดศรีวิไลย์
687. วัดสมสะอาด
688. วัดเจริญศรี
689. วัดโนนสะอาด
690. วัดโนนแสงธรรม
691. วัดป่าพุทธรักษา
692. วัดจอมแจ้ง
693. วัดเทพนิมิตร
694. วัดบ่อแดง
695. วัดป่านาดูน
696. วัดวิสุทธาวาส
697. วัดศิริสมภรณ์
698. วัดนาดูน
699. วัดโนนสูง
700. วัดศรีดอกแก้ว
701. วัดสว่างแสงจันทร์
702. วัดแสงจันทร์
703. วัดวระแวดล้อม
704. วัดศรัทธาราม


อำเภออากาศอำนวย
703. วัดป่านายอ
704. วัดศรีบุญเรือง
705. วัดศรีโพนเมือง
706. วัดศรีฟอง
707. วัดศรีสมพงษ์
708. วัดอุดมรัตนาราม
709. วัดอุปมุง
710. วัดกลาง
711. วัดขามเรียน
712. วัดจอมแจ้ง
713. วัดไตรภูมิ
714. วัดทุ่ง
715. วัดบ้านนาเมือง
716. วัดโพธิ์ศรีแก้ว
717. วัดศรีจอมแจ้ง
718. วัดศรีบุญชู
719. วัดศรีสมสนุก
720. วัดศรีสุมังค์
723. วัดเกาะแก้วชัยมงคล
724. วัดโนนสวรรค์
725. วัดป่าประทีปบุญญาราม
726. วัดป่าสามัคคีธรรม
727. วัดป่าโพธิทาราม
728. วัดป่าไพรระหงษ์
729. วัดพันธาราม
730. วัดโพธิ์ชัย
731. วัดโพนสว่าง
732. วัดศรีบุญเรือง
733. วัดชุมชนพัฒนา
734. วัดไตรแก้ว
735. วัดปัญญาณธาราม
736. วัดศรีบุญเรือง
737. วัดสมสนุก
738. วัดสว่างแจ้ง
739.วัดสว่างปิยาอารมณ์
740. วัดป่าโพนก่อ
741. วัดโพนสว่าง
742. วัดป่าสุทธาราม
743. วัดป่าอิสรธรรม
744. วัดโพธิ์ชัย
745. วัดโพธิ์ศรีแก้ว
746. วัดวาน้อย
747. วัดศรีมหาโพธิ์
748. วัดสระแก้ว
749. วัดไตรแก้ว
750. วัดไตรภูมิ
751. วัดป่าวาใหญ่
752. วัดป่าหนองสามขา
753. วัดยอดแก้ว
754. วัดสว่างแจ้ง
755. วัดสว่างภิรมณ์
756. วัดอรัญญา
757. วัดบัวระพา
758. วัดป่าดงบูชา
759. วัดศรีสมพร
760. วัดสว่างอารมณ์
761. วัดป่ารัตนคุณ
762. วัดศรีบุญเรือง
763. วัดศรีสมพร
764. วัดศรีสะอาด
765. วัดสระแก้ว
766. วัดจอมแจ้ง


อำเภอสว่างแดนดิน
767. วัดป่าบ้านหนองทุ่ม
768. วัดป่าหนองชาด
769. วัดโพธิ์ชุม
770. วัดโพธิ์ศรี
771. วัดราชาวาส
772. วัดเวฬุวันสว่างธรรม
773. วัดศรีสมนึก
774. วัดศรีสว่างแดนดิน
775. วัดสิมมาสว่างธรรม
776. วัดหนองชาด
777. วัดเกาะแก้ววราราม
778. วัดดงสวรรค์
779. วัดใต้
780. วัดบ้านง่อน
781. วัดป่า
782. วัดป่าโคกสว่าง
783. วัดป่าดงพระ
784. วัดป่าดงสวรรค์
785. วัดท่าวารีวนาราม
786. วัดประสิทธิ์สามัคคี
787. วัดอัมพวัน
788. วัดคำบอน
789. วัดชัยชนะวราราม
790. วัดป่าบ้านปลวก
791. วัดสามัคคีท่าหลวง
792. วัดสีมาธิการาม
793. วัดสุวรรณวิสุทธาราม
794. วัดสุวรรณาราม
795. วัดอัมพวัน
796. วัดเจริญสุข
797. วัดแจ้ง
798. วัดโนนสะอาด
799. วัดป่าธาตุโสภา
800. วัดไชยมงคล
801. วัดนาบุญ
802. วัดโนนสะอาด
803. วัดโนนสีแก้ว
804. วัดบริบูรณ์
805. วัดป่าถ้ำภูมิดล
806. วัดป่าธรรมสวัสดี
807. วัดป่าเลไลย์
808. วัดศรีบุญเรือง
809. วัดสระแจ้ง
810. วัดอโศการาม
811. วัดบรมสุข
812. วัดบ่อร้าง (วัดป่าบ่อร้าง)
813. วัดป่าชุมชัยพัฒนา
814. วัดป่าโนนสูง
815. วัดโพธิ์กลาง
816. วัดยางงาม
817. วัดสุจินต์ประชาราม
818. วัดสุภบุปผาราม
819. วัดหนองกุง
820. วัดคำนาดี
821. วัดเจริญชัย
822. วัดโนนสมบูรณ์
823. วัดโนนสมบูรณ์
824. วัดบุราณเรือง
825. วัดป่าสามัคคีธรรม
826. วัดจิตตภาวัน
827. วัดธาตุโพนค้อ (วัดธาตุดงต้อง)
828. วัดโพนยูง
829. วัดยางประชาสามัคคี
830. วัดศรีโพนสูง
831. วัดศรีมงคล
832. วัดศรีสะอาด
833. วัดธรรมิการาม
834. วัดธาตุโคกคอน
835. วัดบ้านตาล (วัดใหม่บ้านตาล)
836. วัดบ้านสามแยก
837. วัดป่าโคกสี
838. วัดโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรีวราราม)
839. วัดศรีชมพู
840. วัดศรีสระเกษ
841. วัดศรีสะอาด
842. วัดหนองไผ่
843. วัดหายโศก
844. วัดโคกสว่างวารีรมณ์
845. วัดฐิติธรรมาราม
846. วัดดอนม่วย (วัดป่าดอนม่วย)
847. วัดตาลนิมิตร
848. วัดทุ่งสว่าง
849. วัดพุฒาราม
850. วัดภูมิพนาราม
851. วัดศรีบุญเรือง
852. วัดกู่
853. วัดกู่แก้วรัตนาราม
854. วัดดอนกรรม
855. วัดในธรรม
856. วัดป่าพันนา
857. วัดสโมสรประชาสามัคคี
858. วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
859. วัดบูรพาราม
860. วัดประชานิยม
861. วัดป่าโคกน้ำเกลี้ยง
862. วัดป่าแก้วชุมพล
863. วัดมงคลไชยาราม
864. วัดมาลานิมิตร
865. วัดสว่างดินแดน
866. วัดแจ้งวิสุทธาราม
867. วัดธาตุฝุ่น
868. วัดโนนวิเวก
869. วัดโพธาราม
870. วัดโพธิ์ชัย
871. วัดโพนทอง
872. วัดมงคลธรรมวาส
873. วัดมัชฌิมภูมิ
874. วัดเวฬุวัน
875. วัดแจ้ง
876. วัดโนนแสงทอง
877. วัดบูรพา
878. วัดป่าโนนเรือแวง
879. วัดป่าโนนเสาขวัญ
880. วัดพันธ์ประดิษฐ
881. วัดศรีวิลัย
882. วัดศรีรัตนาราม
883. วัดศิริทรงธรรม
884. วัดสุวรรณศีลาราม
885. วัดหนองหว้า
886.วัดทรายศรี
887. วัดทุ่งเตาไห
888. วัดโนนจิก
889. วัดหนองแซง
890. วัดหนองตอกแป้น
891. วัดอินทสุวรรณ
892. วัดคามวาสี
893. วัดไทรทอง
894. วัดโพธิ์ชัยเจริญ
895. วัดป่าหนองผือ
896. วัดมัชฌิมบุรี
897. วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
898. วัดแจ้ง
899. วัดดงสวรรค์
900. วัดธรรมสมโพธิ์
901. วัดโนนวารีบำเพ็ญธรรม
902. วัดคันธารมณ์
903. วัดบ้านเดื่อ
904. วัดป่าโคกหลวง
905. วัดป่าโมน
906. วัดศรีธาตุการาม
907. วัดศรีวิไลย์
908. วัดสว่างอารมณ์
909. วัดสามัคคีธรรม
910. วัดอุทุมวัน
911. วัดป่าศรีเรือน
912. วัดป่าสันติวัน
913. วัดป่าหนามแท่งใหญ่
914. วัดศรีปทุมพร
915. วัดศรีมงคล
916. วัดสว่างภูมิดล
917. วัดคำเจริญวราราม
918. วัดชัยมงคล
919. วัดธาตุวังเวิน


อำเภอส่องดาว
920. วัดโนนวิเวก
921. วัดโนนสะอาด
922. วัดบูรพาภิรมย์
923. วัดม่วงวิลาลัย
924. วัดสามัคคีธรรม
925. วัดอรัญญวาสี
926. วัดศรีวิลัย
927. วัดศิลาอาสน์
928. วัดสีตวารีราม
929. วัดสุวรรณาราม
930. วัดคอนสวรรค์
931. วัดคามวาสี
932. วัดจันตะคาม
933. วัดเจริญชัย
934. วัดท่าศิลา
935. วัดคีรีวิหาร
936. วัดโชติการาม
937. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
938. วัดสิลารัตน์
939. วัดอุดมสังวร
940. วัดบ้านวัฒนา
941. วัดป่าแก้วเจริญธรรม
942. วัดป่าเหล่าใหญ่
943. วัดพืชมงคล
944. วัดศรีแก้ว
945. วัดเหล่านาสีนวล
946. วัดอรัญญาวาส
947. วัดอุทการาม


อำเภอเต่างอย
948. วัดนางอย
949. วัดน้ำพุงสามัคคี
950. วัดศรีชมชื่น
951. วัดศิริมังคละ
952. วัดป่าวิริยะพล
953. วัดโพธิ์ศรีสะอาด
954. วัดวรกิจพัฒนาราม
955. วัดม่วงคำ
956. วัดม่วงสุมวิทยาลัย
958. วัดนาตาล (วัดบัวระภา)
959. วัดนาอ่าง
960. วัดบึงสา
961. วัดห้วยหวด
962. วัดกวนบุ่น
963. วัดบ้านโคกกลาง
964. วัดศร่างโศก
965. วัดสระประทุมทอง
966. วัดแสงสุริโยทัย
967. วัดหนองน้ำคำ
968. วัดหนองสลาม
969. วัดชัยมงคล
970. วัดตากแดด
980. วัดโนนสะอาด
981. วัดบึงน้อย
982. วัดป่าบึงทวาย


อำเภอโคกศรีสุพรรณ
983. วัดศรีคูณไชย
984. วัดศรีจันทร์
985. วัดศรีสุพรรณ
986. วัดสัมพันธวงศ์
987. วัดหนองแข้
989. วัดดอยธรรมเจดีย์
990. วัดถ้ำแก่นจันทน์
991.วัดป่านาคนิมิตต์
992. วัดป่าห้วยหีบ
993. วัดโพธิ์ศรีจันทร์
994. วัดวิสุทธิธรรม
995. วัดโพธิ์ชัย
996. วัดศรีบุญเรืองเหนือ
997. วัดสว่างโพนทอง
998. วัดโคกนาดี
999. วัดธาตุศรีมงคล
1000. วัดนารถพรหมวาสี
1002. วัดพรหมศรีธาตุ
1003. วัดศรีแก้ว
1004. วัดศรีบุญเรืองใต้
1005. วัดอัมพวัน (วัดป่าอัมพวัน)
1006. วัดนวกะภูมิ
1007. วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม
1008. วัดโพธิ์ชัย
1009. วัดโพนค้อ
1010. วัดโพนไฮสามัคคีอุดม
1011. วัดโพธิ์ศรี
1012. วัดลาดดู่
1013. วัดศรีชมชื่น
1014. วัดศรีบุญเรือง
1015. วัดศรีษะตะพาน
1016. วัดศรีสว่าง
1017. วัดด่านม่วงคำ
1018. วัดบูรพาราม
1019. วัดป่าประชาพิทักษ์
1020. วัดพรหมหัวบึง


อำเภอโพนนาแก้ว
1021. วัดโพธิ์ชัย
1022. วัดศรีจันทร์
1023. วัดศรีชมชื่น
1024. วัดสวรรค์นิมิต
1025. วัดสุวรรณรัตนาราม
1026. วัดใหม่ไชยา
1027. วัดธรรมบูรพาราม
1028. วัดบึงสะพานดำ
1029. วัดป่าอ้อมแก้ว
1030. วัดป่าอุดมธรรมมงคล
1031. วัดศรีชมชื่น
1032. วัดศรีสมบูรณ์
1033. วัดอินทรังสฤษฏิ์
1034. วัดเทพารักษ์
1035. วัดนาเดื่อ
1036. วัดยอดลำธาร
1037. วัดโพนแคนน้อย
1038. วัดโพนสว่างอุดมพร
1039. วัดศรีบุญเรือง
1040. วัดศรีมงคล
1041. วัดสมสนุก
1042. วัดอินทาราม
1043. วัดทุ่งป่าผาง
1044. วัดเทพนิมิตร
1045. วัดบางธรรมนิมิตร
1046. วัดประดิษฐ์ฐาราม
1047. วัดป่าโนนขุมเงิน
1048. วัดศรีบุญเรือง
1049. วัดศรีสะอาด
1050. วัดสุทธานิวาส (วัดศุ
1051. วัดบูรพาราม
1052. วัดโพนบก (วัดโพธิ์ชัย)
1053. วัดพินิจประชาสรรค์
1054. วัดโพธิ์ชัย
1055. วัดศรีรัตนโนนกุง
1056. วัดอรุณแสงทอง
1057. วัดโนนประดู่วนาราม
1058. วัดบุพเพนิมิต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here