แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ยโสธร

0
11916

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ยโสธร
อำเภอเมืองยโสธร ,อำเภอทรายมูล ,อำเภอกุดชุม ,อำเภอคำเขื่อนแก้ว ,อำเภอป่าติ้ว ,อำเภอมหาชนะชัย ,อำเภอค้อวัง ,อำเภอเลิงนกทา ,อำเภอไทยเจริญ
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

กดติดตามเรื่องราวต่างๆของจังหวัดยโสธร กับเราได้ที่
Facebook :  พจน์พาเที่ยวยโสธร


01.พิพิธภัณฑ์ พญานาค และ พญาคันคาก ที่จังหวัด ยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอ เมือง จังหวัด ยโสธร


02.ธาตุก่องข้าวน้อย จังหวัด ยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ตั้งอยู่ที่ : ตำบล ตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


03.ศาลหลักเมือง จังหวัด ยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


04.วัดพระพุทธบาท จังหวัด ยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลาจารึก และข้อความบันทึกไว้ว่า พระมหาอุตตปัญญาและสิทธิวิหาริก นำมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.1378
ภายในพระอุโบสถสีขาว ประดิษฐานพระประธานที่เจียระไน จากหยกขาว ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่ : บ้านหนอกยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


05.วัดมหาธาตุ จังหวัด ยโสธร  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธบุษยรัตน์ หรือ พระแก้วหยดน้ำค้าง พระพุทธรูปปางสมาธิมีขนาดหน้าตักกว้าง 1.9 นิ้ว ศิลปะเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวยโสธร พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตุอานนท์ และ หอไตร เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานของวัด
ตั้งอยู่ที่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


06.วัดศรีธรรมาราม จังหวัด ยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ตั้งอยู่ที่ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


07.ย่านเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวัด ยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดอีกแห่งที่ยังคงงดงามได้บรรยากาศวันวาน
ตั้งอยู่ที่ : บ้านสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


08.ริมแม่น้ำชี จังหวัดยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

ตั้งอยู่ที่ : (จุดนี้ใกล้กับวัดศรีธรรมาราม ) ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

09.อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (เจ้าสิงห์) จังหวัดยโสธร  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ตั้งอยู่ที่ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


10.อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน จังหวัดยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

11.แลนด์มาร์กแห่งใหม่ รูปปั้นแย้ บ้านซ่งแย้ จังหวัดยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านซ่งแย้ หมู่ 9 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร


12.โบสถ์คริสบ้านซ่งแย้ จังหวัด ยโสธร  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
เป็นโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่ : บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ 2 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


13.หลวงพ่อใหญ่ วัดบ้านกว้าง จังหวัดยโสธร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร
ตลาดบ้านตาดทอง จังหวัดยโสธร
บุญบั้งไฟยโสธร 2562


ร้าน พ่อพงษ์ข้าวปุ้นซาว สาขา1 ยโสธร  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

▪️พิกัด :  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here