แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสตูล

0
1163

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสตูล
คำขวัญประจำจังหวัด : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

เกาะอาดัง จังหวัดสตูล
พิกัด : ตำบลตะรุเตา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เกาะไข่ จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

เกาะหินงาม จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

ถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

ถ้ำเลสเตโกดอน จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

ถ้ำเจ็ดคต จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

ปราสาทหินพันยอด จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

น้ำตกโตนปลิว จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

น้ำตกวังสายทอง จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

สะพานข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

สันหลังมังกร จังหวัดสตูล
พิกัด : จังหวัดสตูล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here