แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0
1134

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

สะพานแขวน วัดเขาพัง
สถานที่ตั้ง : ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภูเขาทรายเหมืองแกะ
สถานที่ตั้ง : ตำบล นาสาร อำเภอ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้
สถานที่ตั้ง : ตำบล บางใบไม้ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี

อุทยานธรรมเขานาในหลวง
สถานที่ตั้ง : ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หินพัด
สถานที่ตั้ง : อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภูเขาทรายเหมืองแกะ
สถานที่ตั้ง : ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
สถานที่ตั้ง : ตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เกาะเต่า-เกาะนางยวน
สถานที่ตั้ง : อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะพะงัน
สถานที่ตั้ง : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกวิภาวดี
สถานที่ตั้ง : อำเภอวิภาวดี สุราษฎร์ธานี

น้ำตกดาดฟ้า
สถานที่ตั้ง : ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ้ำน้ำตกผาแดง
สถานที่ตั้ง : ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
สถานที่ตั้ง : ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
สถานที่ตั้ง : ตำบล เวียง อำเภอ ไชยา สุราษฎร์ธานี

สวนโมกขพลาราม
สถานที่ตั้ง : อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติเขาสก
สถานที่ตั้ง : ต.คลองศก อ. พนม จ. สุราษฏร์ธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here