สถานที่ ท่องเที่ยว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

0
27575

สถานที่ ท่องเที่ยว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

มีทั้งหมด 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน
ปากน้ำแหลมสิงห์, เกาะเปริด, หนองชิ่ม, พลิ้ว, คลองน้ำเค็ม, บางสระเก้า, บางกะไชย

คำขวัญอำเภอ
เล่นน้ำตกพลิ้ว ชมวิวชายทะเล เที่ยวเตร่ตึกแดง ชมแสดงโลมา กุ้งปูปลาผลไม้มากมี เสื่อดีบางสระเก้า เกาะนมสาวอ่างกระทิง แหลมสิงห์จันทบูร


01.วัดมังกรบุปผาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตั้งอยู่ริม ถนนสุขุมวิท เส้นทางไปตราด อยู่ใกล้ทางเข้าน้ำตกพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


02.น้ำตกพลิ้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


03.พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถนนสาย 3149 ม.11 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


04.โอเอซิส ซีเวิลด์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : 
ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


05.ตึกแดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 


06.คุกขี้ไก่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
 สถานที่ตั้ง : ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


07.วัดปากน้ำแหลมสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


08.วัดหนองชิ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล หนองชิ่ม อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี


09.สะพานตากสินมหาราช (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
 สถานที่ตั้ง :  ตำบลบางกะไชย และ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


10.ชายหาดแหลมสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


11.วัดเขาแหลมสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
 สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


12.อ่าวกระทิง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
อ่าวกระทิง เดิมบริเวณอ่าวแห่งนี้ ต้นกระทึงขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านจึงเรียกอ่าวแห่งนี้ว่า “อ่าวกระทึง”
ต่อมาหลายปีมีการเรียกเพี้ยนจากอ่าวกระทึงมาเป็น “อ่าวกระทิง” คนรุ่นหลังจึงเรียกแห่งนี้ว่า อ่าวกระทิงมาจนถึงปัจจุบัน อ่าวกระทิงเป็นอ่าวที่มีแนวหาดทรายสวยงามและบรรยากาศเงียบสงบ ยาวประมาณ 1000 เมตร
สถานที่ตั้ง :
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ หมู่1 ต. บางกะไชย อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี


13.อ่าวยาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : 
ต. บางกะไชย อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

14.ป้อมไพรีพินาศ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ลักษณะเป็นป้อมปืน ก่ออิฐฉาบปูน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๓ ซึ่งโปรดเกล้าฯให้จมื่นราชามาตย์(ขำ บุนนาค)เป็นแม่กองก่อสร้างป้อมขึ้นบริเวณปากน้ำจันทบุรี๒ป้อม
คือ ป้อมที่แหลมด่านปากน้ำ ชื่อว่า ป้อมภัยพินาศ และที่เขาแหลมสิงห์ ชื่อว่า ป้อมพิฆาฎปัจจามิตร เพื่อเตรียมรับศึกญวนที่จะยกมาทางทะเลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งยังทรงผนวชเป็น พระวชิรญาณเถระได้เสด็จมายังเมืองจันทบุรีและสอบถามชื่อป้อม แต่ไม่มีผู้ไดทราบ จึงพระราชทานชื่อป้อมหัวแหลมว่า ป้อมพิฆาฎข้าศึก และ ป้อมเขาแหลมสิงห์ว่า ป้อมไพรีพินาศต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๑๙ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเมืองจันทบุรีพบว่าข้างบนยอดเขานั้นมีเจดีย์ซึ่งพระพิพิธเมืองตราดมาสร้างไว้ ปัจจุบันเจดีย์บนยอดเขาแหลมสิงห์ มีลักษณะเป็นทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสูง ชาวบ้านเรียกกันว่า เจดีย์อิสรภาพ ปัจจุบันกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานป้อมไพรีพินาศและเจดีย์ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๑๗ ไร่ ๕๘ ตารางวา
(สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี)
 สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนภูเขาแหลมสิงห์ เขตตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


15.พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สักการะเสด็จเตี่ยที่พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้านหน้าติดทะเลบรรยากาศดีวิวสวยและยังมองเห็นสะพานตากสินมหาราช และคนไหนต้องการจะเดินเที่ยวต่อยังมีสถานที่ให้เดินเที่ยว คือ ประภาคารฯ 400 เมตร, สิงห์โตหิน 410 เมตร จุดชมวิว 400 เมตร แหลมสิบญวน 200 เมตร
สถานที่ตั้ง :
เขตทหารเรือ เชิงเขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


16.วัดอ่าวหมู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :
ตำบล บางกะไชย อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี


17.จุดชมวิวซันชายน์ ผาสุขนิรันดร์ เกาะเปริด(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
เมืองจันทบุรี น่าอยู่น่าเที่ยว กับที่เที่ยวหลากหลายแนว อีกจุดที่มีวิวสวยๆ น่าไป…ไปกันที่…จุดชมวิวซันชายน์ ผาสุขนิรันดร์ เกาะเปริด…กันครับ เป็นจุดท่องเที่ยวชมวิวแห่งใหม่ที่วิวสวยไม่แพ้ที่ไหนเลยทีเดียว ได้มองท้องฟ้ากว้าง น้ำทะเลสุดขอบ ภูเขาป่าเขียว เวลาแดดร่ม มีลมเย็นๆพัดโบก ได้บรรรยากาศเยี่ยมจริงๆ  กินลมชมวิวแล้ว จุดใกล้ๆกันสามารถนั่งเรือเที่ยวไปยังเกาะกวาง ก็สะดวกใช้เวลาไม่นาน ชาวชุมชนเกาะเปริดมีเรือไว้คอยบริการ มาเที่ยวกันนะครับจุดชมวิวซันชายน์ ผาสุขนิรันดร์ เกาะเปริด จันทบุรี
สถานที่ตั้ง :  ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


18.อ่าวโล้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่คนส่วนมากยังไม่รู้จัก เป็นอ่าวเล็กๆอยู่ด้านหลังวัดเกาะเปริด สามารถขับรถไปถึงอ่าวโล้งได้เลย แต่รถใหญ่อาจต้องจอดไว้ที่วัด แล้วเดินลงไป บรรยากาศเงียบสงบ วิวสวย มองเห็นเกาะอยู่สองฟากของอ่าว คือเกาะนางรำ และเกาะกวาง สามารถนั่งเรือไปเที่ยวที่เกาะ ติดต่อได้ที่ อบต.เกาะเปริดครับ ที่น่าสนใจคือ สถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้อพยพชาวเวียดนาม ชาวกัมพูชาที่หนีมาเพื่อแสวงหาอิสระภาพ ช่วงพ.ศ. 2518-2524 และยังมีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ชาวบ้านเกาะเปริดให้การสักการะบูชา
สถานที่ตั้ง :  ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


19.ป่าดีมีสุข (ประชารัฐ ) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
กิจกรรมนั่งแพลาก ชมธรรมชาติ เป็นอีกกิจกรรมที่ต้องห้ามพลาด เมื่อมาเที่ยวจันทบุรี…ป่าดีมีสุข บ้านใหม่พัฒนา (อีมุย) ต.หนองชิ่มจะได้ความประทับใจไม่รู้ลืม กับธรรมชาติที่ชาวชุมชนช่วยกันดูแลอนุรักษ์ ก่อเกิดผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ จนเป็นที่ให้เราได้ท่องเที่ยวกันนั่งแพ ล่องทะเล ชมเหยี่ยว เล่นน้ำ เดินชมธรรมชาติวิถีชุมชน อาหารอร่อย มาเที่ยวกันนะครับ
สถานที่ตั้ง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โทร: 086-0630515
Facebook : ป่าดีมีสุข – ประชารัฐ


20.เที่ยว ชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here