สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดจันทบุรี 2565

0
15

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดจันทบุรี 2565

เดือน มกราคม 2565
1 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 21 ราย / เสียชีวิต 0
2 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 13 ราย / เสียชีวิต 0
3 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 14 ราย / เสียชีวิต 0
4 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 14 ราย / เสียชีวิต 0
5 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 40 ราย / เสียชีวิต 0
6 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 53 ราย / เสียชีวิต 0
7 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 41 ราย / เสียชีวิต 0
8 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 47 ราย / เสียชีวิต 0
9 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 53 ราย / เสียชีวิต 0

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here