สถานที่ ท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

0
5020

สถานที่ ท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

มีทั้งหมด 11 ตำบล 98 หมู่บ้าน
ตลาด, จันทนิมิต ,วัดใหม่,บางกะจะ, คลองนารายณ์,แสลง, เกาะขวาง,หนองบัว, คมบาง,พลับพลา,ท่าช้าง


01.ศาลหลักเมือง จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


02.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


03.หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

04.ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

05.วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี


06.โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร จังหวัดจันทบุรี


07.สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อยู่ใจกลางเมืองจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

08.วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

09.วัดไผ่ล้อม จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : 17 หมู่ที่ 6 ถ.พิศาลธีรคุณ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

10.วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

11.วัดโยธานิมิต  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

12.วัดพลับ จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านบางกะจะ เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี

13.ศาลเจ้าหลักเมือง ภายในค่ายเนินวง จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ศาลเจ้าหลักเมือง อยู่ภายในค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

14.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : 80 หมู่ 8 ภายในโบราณสถานค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

15.ค่ายเนินวง จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

16.ทะเลท่าแฉลบ จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านท่าแฉลบ ตำบล บางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

17.อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก หรือ อู่ต่อเรือเสม็ดงาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

18.ชุมชนหนองบัว จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

19.น้ำตกคลองนารายณ์ จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลคลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

20.วัดทองทั่ว จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

21.โบราณสถานเมืองเพนียด จันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here