แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด นครพนม

0
5404

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด นครพนม
จังหวัดนครพนม มีทั้งหมด 12 อำเภอ อำเภอเมืองนครพนม, อำเภอปลาปาก, อำเภอท่าอุเทน, อำเภอบ้านแพง,
อำเภอธาตุพนม, อำเภอเรณูนคร, อำเภอนาแก, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาหว้า, อำเภอโพนสวรรค์, อำเภอนาทม,
อำเภอวังยาง

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
>กดติดตามเรื่องราวต่างๆของจังหวัดนครพนมกับเราได้ที่
-Facebook : พจน์พาเที่ยวนครพนม
-Facebook กลุ่ม : พจน์พาเที่ยวนครพนม
-ไลน์กลุ่ม OpenChat : https://bit.ly/306JUxI


01.วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ ตามตำนานผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พร้อมพระอรหันต์ 500 องค์
และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้
ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร”
สถานที่ตั้ง : อำเภอ ธาตุพนม จังหวัด นครพนม


02.พระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม
แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในพระธาตุเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า
และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน
สถานที่ตั้ง : ตําบลเรณู อําเภอเรญูนคร จังหวัดนครพนม


03.พระธาตุมรุกขนคร จังหวัดนครพนม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
พระธาตุมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน องค์พระธาตุลักษณะคล้ายพระธาตุพนม
แต่องค์เล็กกว่า
สถานที่ตั้ง : วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


04.พระธาตุนคร จังหวัดนครพนม  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ เป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีลักษณะตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม
สถานที่ตั้ง : ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ ถนน สุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


05.พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร พระธาตุศรีคุณประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุศรีคุณ พระธาตุถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2340 ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2486-2490 ภายในบรรจุพระอรหันต์ สารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ ลักษณะพระธาตุคล้าย พระธาตุพนม
สถานที่ตั้ง : บ้านนาแกน้อย หมู่ 3 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

—————————————————
06. พระธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ เป็นปูชนียสถานที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์
ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจาก
ไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

—————————————————
07. พระธาตุประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ ชำรุดทรุดโทรม ภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์
พระธาตุประสิทธิ์ได้รับการบูรณะ โดยเลียนแบบพระธาตุพนม ได้นำบรมสารีริกธาตุ และอรหันต์ธาตุรวม 7 องค์มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ
สถานที่ตั้ง : อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม

—————————————————
08.พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่า
ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
สถานที่ตั้ง : ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุอุเทน อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม


09.พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง ถนนสุนทรวิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


10.บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
บ้านลุงโฮ หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า บ้านท่านโฮจิมินห์ บ้านอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัย
สถานที่ตั้ง : หมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here